Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AZ-P.2022.44 Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 10 zadań częściowych

Deadlines:
Published : 04-01-2023 12:09:00
Placing offers : 31-01-2023 09:00:00
Offers opening : 31-01-2023 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.doc doc 1113.5 2023-01-04 12:09:00 Proceeding
2023-OJS003-005041-pl.pdf pdf 191.08 2023-01-04 12:09:00 Proceeding
wyjaśnienia i modyfikacje SWZ nr 1.pdf pdf 830.1 2023-01-18 11:07:02 Public message
wyjaśnienia SWZ nr 2.pdf pdf 801.81 2023-01-24 13:31:07 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 673.73 2023-01-31 12:39:26 Public message
oferty.7z 7z 112040.5 2023-01-31 12:39:26 Public message
zawiadomienie o wyborze i unieważnieniu.pdf pdf 662.1 2023-03-08 13:56:27 Public message
zawiadomienie zadanie 9.pdf pdf 773.97 2023-03-13 14:19:13 Public message

Announcements

2023-03-13 14:19 Elżbieta Kozioł Zawiadomienie o wyborze oferty w zadaniu nr 9.

zawiadomienie zadani [...].pdf

2023-03-08 13:56 Elżbieta Kozioł Zawiadomienie o wyborze oferty zad. 1-5,8,10 i unieważnieniu postępowania zad. 6.

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-01-31 12:39 Elżbieta Kozioł Informacja z otwarcia ofert i złożone oferty.

Informacja z otwarci [...].pdf

oferty.7z

2023-01-31 09:00 Buyer message Kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 1.798.252,00 zł brutto:
zadanie częściowe nr 1 w wysokości 104.760,00 zł brutto
zadanie częściowe nr 2 w wysokości 21.300,00 zł brutto
zadanie częściowe nr 3 w wysokości 54.540,00 zł brutto
zadanie częściowe nr 4 w wysokości 370.900,00 zł brutto
zadanie częściowe nr 5 w wysokości 401.760,00 zł brutto
zadanie częściowe nr 6 w wysokości 8.100,00 zł brutto
zadanie częściowe nr 7 w wysokości 324.000,00 zł brutto
zadanie częściowe nr 8 w wysokości 207.360,00 zł brutto
zadanie częściowe nr 9 w wysokości 86.292,00 zł brutto
zadanie częściowe nr 10 w wysokości 219.240,00 zł brutto.
2023-01-24 13:31 Elżbieta Kozioł Wyjaśnienia SWZ nr 2.

wyjaśnienia SWZ nr 2 [...].pdf

2023-01-18 11:07 Elżbieta Kozioł Wyjaśnienia i modyfikacje SWZ nr 1.

wyjaśnienia i modyfi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1039