Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PPZP.271.1.2023 Budowa dróg gminnych w rejonie ul. Przemysłowej w Ropczycach

Łukasz Zapał
Gmina Ropczyce
Deadlines:
Published : 04-01-2023 11:50:00
Placing offers : 19-01-2023 11:00:00
Offers opening : 19-01-2023 11:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
PPZP.271.1.2023 SWZ.pdf pdf 13683.01 2023-01-04 11:50:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Wykaz robót.docx docx 15.04 2023-01-04 11:50:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Wykaz osób.docx docx 14.41 2023-01-04 11:50:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Oświadczenie warunki udzialu postepowaniu.docx docx 18.63 2023-01-04 11:50:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej.docx docx 14.93 2023-01-04 11:50:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - STWiOR.zip zip 6090.72 2023-01-04 11:50:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Przedmiary robót.zip zip 5090.8 2023-01-04 11:50:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wzór umowy.zip zip 55.73 2023-01-04 11:50:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx docx 17.11 2023-01-04 11:50:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Dokumentacja projektowa.zip zip 136103.44 2023-01-04 11:50:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu podpis.pdf pdf 5013.93 2023-01-04 11:50:21 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 289.43 2023-01-19 12:49:01 Public message
info o wyborze - strona.pdf pdf 403.4 2023-01-30 12:33:07 Public message

Announcements

2023-01-30 12:33 Łukasz Zapał W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

info o wyborze - str [...].pdf

2023-01-19 12:49 Łukasz Zapał W załączeniu informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-01-19 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 5 260 000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1527