Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IMOL/ZP/01/2023 Sprzedaż i dostarczenie materiałów laboratoryjnych zużywalnych

Deadlines:
Published : 03-01-2023 11:57:00
Placing offers : 13-01-2023 09:00:00
Offers opening : 13-01-2023 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 126.55 2023-01-03 11:57:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1639.5 2023-01-03 11:57:00 Proceeding
Zał 2 i 2a do SWZ - formularz oferty.docx docx 367.01 2023-01-03 11:57:00 Proceeding
Zał 3 do SWZ - oświadczenie art. 117.docx docx 354.65 2023-01-03 11:57:00 Proceeding
Zał 5 do SWZ - oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 346.32 2023-01-03 11:57:00 Proceeding
Zał 6 do SWZ - oświadczenie o aktualności.docx docx 353.22 2023-01-03 11:57:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ cz I - opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 661.22 2023-01-03 11:57:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ cz II - opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 786.75 2023-01-03 11:57:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ cz III - opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 691.34 2023-01-03 11:57:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ cz IV - opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 836.51 2023-01-03 11:57:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - wzór umowy.pdf pdf 1973.21 2023-01-03 12:04:01 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1.docx docx 353.79 2023-01-10 08:01:29 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ.pdf pdf 715.83 2023-01-09 12:01:47 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ cz IV - opis przedmiotu zamówienia po zmianie z dnia 09.01.2023.pdf pdf 796.88 2023-01-09 12:01:47 Public message
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 627.62 2023-01-09 12:01:47 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ z dnia 10.01.2023.pdf pdf 550.13 2023-01-10 10:57:48 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ cz IV - opis przedmiotu zamówienia po zmianie z dnia 10.01.2023.pdf pdf 837.27 2023-01-10 10:57:48 Public message
Zmiana treści SWZ z dnia 10.01.2023.pdf pdf 630.8 2023-01-10 10:57:48 Public message
IMOL_ZP_01_2023 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 964.49 2023-01-13 16:04:50 Public message
IMOL ZP 01 2023 Informacja o wynikach z.2.pdf pdf 672.08 2023-02-02 14:52:14 Public message
IMOL ZP 01 2023 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania część 1.pdf pdf 592.68 2023-02-08 14:48:34 Public message
IMOL ZP 01 2023 Informacja o wynikach na stronę.pdf pdf 288.22 2023-02-14 11:34:53 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 110.31 2023-03-08 08:59:38 Public message

Announcements

2023-03-08 08:59 Dział Zakupów W załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-02-14 11:34 Dział Zakupów Zamawiający na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych publikuje Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części III i IV zamówienia.

IMOL ZP 01 2023 Info [...].pdf

2023-02-08 14:48 Dział Zakupów Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 1

IMOL ZP 01 2023 Ogło [...].pdf

2023-02-02 14:52 Dział Zakupów Informacja o wynikach postępowania w zakresie zadania nr 2

IMOL ZP 01 2023 Info [...].pdf

2023-01-23 12:36 Dział Zakupów Sprostowanie kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia w zakresie części 1: 45 483,74 zł brutto
2023-01-13 16:04 Dział Zakupów W załączeniu informacja z otwarcia ofert

IMOL_ZP_01_2023 Info [...].pdf

2023-01-13 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia kwotę gross w wysokości:
Część 1: 42 438,74 zł
Część 2: 111 644,03 zł
Część 3: 38 665,05 zł
Część 4: 53 458,57 zł
2023-01-10 10:57 Dział Zakupów W załączeniu wyjaśnienie oraz zmiana treści SWZ wraz z załącznikiem nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia cz. IV po zmianie z dnia 10.01.2023

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].pdf

Zmiana treści SWZ z [...].pdf

2023-01-09 12:01 Dział Zakupów W załączeniu wyjaśnienie oraz zmiana treści SWZ wraz z załącznikiem nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia cz. IV po zmianie z dnia 09.01.2023

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].pdf

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 573