Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: VOL/EE/80/2022 Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 80/2022 Voltra

Deadlines:
Published : 02-01-2023 16:50:00
Placing offers : 02-02-2023 11:00:00
Offers opening : 02-02-2023 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu.

 • Gmina Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży;
 • Urząd Gminy Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży;
 • Spółka Wodno-Ściekowa Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański, ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański;
 • Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, ul. Jagiellońska 5, 31-010 Kraków;
 • Gmina Rędziny, ul. Wolności 87, 42-242 Rędziny;
 • Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach, ul. Adama Mickiewicza 7, 42- 242 Rędziny;
 • SPZOZ Szpital Powiatowy w Kętrzynie, ul. Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn;
 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu, ul. J. Słowackiego 3,11-440 Reszel;
 • Gmina Reszel, ul. Rynek 24, 11-440 Reszel;
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Reszlu, ul. Kolejowa 2A, 11-440 Reszel;
 • Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu, ul. Mickiewicza 4, 11-440 Reszel; 
 • Gmina Korsze, ul. Mickiewicza 13, 11-430 Korsze; 
 • Miejski Ośrodek Kultury w Korszach, ul. Wolności 5A, 11-430 Korsze;
 • Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice;
 • OSP Zagórzany, Zagórzany 207, 38-333 Zagórzany; 
 • Gmina Wieliszew, ul. Baczyńskiego 1, 05-135 Wieliszew;
 • Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Wieliszew", ul. Modlińska 23A, 05- 135 Wieliszew;
 • Ośrodek Kultury w Wieliszewie, ul. Moniuszki 2, 05-119 Łajski.

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

 • Zadawania pytań do SWZ
 • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
 • Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

 • tel. 22 101 02 02
 • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE.pdf pdf 249.24 2023-01-02 16:50:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - VOL:EE:80:2022.pdf pdf 523.54 2023-01-02 16:50:00 Proceeding
Załaczniki do SWZ - VOL:EE:80:2022.zip zip 1110.24 2023-01-02 16:50:00 Proceeding
VO_VOLT_Odpowiedzi do SWZ 80 GZ EE 2022_V01.pdf pdf 229.98 2023-01-13 14:45:36 Public message
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - VOL:EE:80:2022 -Sprostowanie 13.11.23.zip zip 1593.03 2023-01-13 14:54:23 Public message
VO_VOLT_Odpowiedzi do SWZ 80 GZ EE 2022_V02.pdf pdf 155.16 2023-01-24 08:27:34 Public message
VO_VO_Informacja o oczywistej omyłce pisarskiej_GZ_80.pdf pdf 124.58 2023-01-27 12:20:37 Public message
VO_VO_Informacja o oczywistej omyłce pisarskiej_errata_GZ_80.pdf pdf 125.68 2023-01-27 12:40:54 Public message
VO_VO_Informacja_o_kwocie_80_GZEE_V01.pdf pdf 102.69 2023-02-02 11:15:27 Public message
VO_VO_Informacja_z_otwarcia_ofert_80_GZEE_V01.pdf pdf 165.68 2023-02-02 11:40:22 Public message
VO_VO_Informacja_o_unieważnieniu_części_I_GZ_EE_80.pdf pdf 113.65 2023-02-06 09:50:53 Public message
VO_VOxx_Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-GZ-80_v01.pdf pdf 142.08 2023-03-01 15:00:33 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Grupa Zakupowa nr 80 Voltra.pdf pdf 302.19 2023-10-02 23:42:33 Public message

Announcements

2023-10-02 23:42 Roman Bartyzel Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-03-01 15:00 Roman Bartyzel ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

VO_VOxx_Zawiadomieni [...].pdf

2023-02-06 09:50 Roman Bartyzel Informacja o unieważnieniu postępowania w części I zamówienia tj. Rok 2023

VO_VO_Informacja_o_u [...].pdf

2023-02-02 11:40 Roman Bartyzel Voltra Energy Sp. z o.o. działając jako Pełnomocnik Zamawiających przekazuje poniżej informacje, które zostały odczytane (odszyfrowane) na otwarciu ofert za pośrednictwem Platformy Zakupowej w dniu 02 lutego 2023 r. o godz. 11.30

VO_VO_Informacja_z_o [...].pdf

2023-02-02 11:15 Roman Bartyzel Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierzają przeznaczyć na realizację zamówienia

VO_VO_Informacja_o_k [...].pdf

2023-01-27 12:40 Roman Bartyzel Informacja o oczywistej omyłce pisarskiej - errata

VO_VO_Informacja o o [...].pdf

2023-01-27 12:20 Roman Bartyzel Informacja o oczywistej omyłce pisarskiej

VO_VO_Informacja o o [...].pdf

2023-01-24 08:27 Roman Bartyzel Voltra Sp. z o.o. i Voltra Energy Sp. z o.o. działając jako Pełnomocnik Zamawiających w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej - Grupa Zakupowa Nr 80/2022 Voltra, przekazuje poniżej treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas sporządzania oferty.

VO_VOLT_Odpowiedzi d [...].pdf

2023-01-13 14:54 Roman Bartyzel Na podstawie udzielonych odpowiedzi Pełnomocnik Zamawiających dokonał modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA WARUNKÓ [...].zip

2023-01-13 14:45 Roman Bartyzel Voltra Sp. z o.o. i Voltra Energy Sp. z o.o. działając jako Pełnomocnik Zamawiających w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej - Grupa Zakupowa Nr 80/2022 Voltra, przekazuje poniżej treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić wyjaśnienia podczas sporządzania oferty.

VO_VOLT_Odpowiedzi d [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1480