Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DP/01/TP/05/2022 CAŁODOBOWA OCHRONA OSÓB I MIENIA W OBIEKCIE PAŃSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE - ZAMÓWIENIE OBEJMUJE RÓWNIEŻ OCHRONĘ SAL WYSTAWOWYCH, OBSŁUGĘ RECEPCJI ORAZ ZAPEWNIENIE PATROLI INTERWENCYJNYCH

Deadlines:
Published : 29-12-2022 15:46:00
Placing offers : 09-01-2023 10:00:00
Offers opening : 09-01-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 104.39 2022-12-29 15:46:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 377.79 2022-12-29 15:46:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - OPZ.pdf pdf 226.42 2022-12-29 15:46:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.docx docx 23.04 2022-12-29 15:46:00 Proceeding
Załącznik nr 2.1 -Zobowiązanie do oddania zasobów.docx docx 15.02 2022-12-29 15:46:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.docx docx 23.34 2022-12-29 15:46:00 Proceeding
Załącznik nr 3.1 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx docx 15.7 2022-12-29 15:46:00 Proceeding
Załącznik nr 3.2 - Oświadczenie dot. aktualności informacji.docx docx 21.42 2022-12-29 15:46:00 Proceeding
Załącznik nr 3.3 - Wykaz usług.docx docx 13.65 2022-12-29 15:46:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Wzór Umowy.pdf pdf 251.9 2022-12-29 15:46:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ 1.pdf pdf 39.21 2023-01-03 12:49:25 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ nr 2.pdf pdf 81.95 2023-01-05 14:32:41 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ nr 3.pdf pdf 207.15 2023-01-05 19:24:22 Public message
Informacja z otwarcia ofert DP01TP052022.pdf pdf 43.34 2023-01-09 13:28:14 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 184.38 2023-01-24 09:26:34 Public message
Informacja o wyborze 01.02.22.pdf pdf 182.39 2023-02-01 14:28:24 Public message

Announcements

2023-02-01 14:28 Dominika Samulak Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-01-24 09:26 Dominika Samulak Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-01-09 13:28 Małgorzata Dołęgowska Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-01-09 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 2 915 100,00 zł gross
2023-01-05 19:24 Dominika Samulak Wyjaśnienia treści SWZ - 3

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2023-01-05 14:32 Dominika Samulak Wyjaśnienia treści SWZ - 2

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2023-01-03 12:49 Dominika Samulak Wyjaśnienia treści SWZ - 1

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 639