Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GKiOŚ.271.17.2022 Budowa chodników na terenie Gminy Kamionka Wielka

Deadlines:
Published : 28-12-2022 15:01:00
Placing offers : 26-01-2023 09:00:00
Offers opening : 26-01-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 59.08 2022-12-28 15:01:00 Proceeding
1. SWZ - Budowa chodników na terenie Gminy Kamionka Wielka.pdf pdf 516.7 2022-12-28 15:01:00 Proceeding
1.1. zał. nr 1 - Dokumentacja techniczna.zip zip 123106.22 2022-12-28 15:01:00 Proceeding
1.2. zał. nr 2 - wzór umowy.pdf pdf 611.51 2022-12-28 15:01:00 Proceeding
1.3. - 1.9. zał. nr 3 - nr 9.zip zip 394.42 2022-12-28 15:01:00 Proceeding
1.Zmiana treści SWZ - 17.01.2023 r..pdf pdf 158.06 2023-01-17 12:19:04 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 34.97 2023-01-17 12:19:04 Public message
2.Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ - 18.01.2023 r..zip zip 3826.25 2023-01-18 14:57:58 Public message
3.Zmiana treści SWZ - 23.01.2023 r..pdf pdf 162.68 2023-01-23 09:26:27 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 34.97 2023-01-23 09:26:27 Public message
4.Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ - 23.01.2023 r..zip zip 1549.12 2023-01-23 13:57:01 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #710384.pdf pdf 194.28 2023-01-26 13:11:45 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 276.7 2023-01-30 11:11:54 Public message

Announcements

2023-01-30 11:11 Ewelina Górska Zamawiający przekazuje zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-01-26 13:11 Ewelina Górska Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-01-26 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 7.000.000,00 zł brutto.
2023-01-23 13:57 Ewelina Górska Zamawiający przekazuje wyjaśnienia oraz zmianę treści specyfikacji warunków zamówienia z dnia 23.01.2023 r.

4.Wyjaśnienia i zmia [...].zip

2023-01-23 09:26 Ewelina Górska Zamawiający przekazuje zmianę treści specyfikacji warunków zamówienia z dnia 23.01.2023 r.

3.Zmiana treści SWZ [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-01-18 14:57 Ewelina Górska Zamawiający przekazuje wyjaśnienia oraz zmianę treści specyfikacji warunków zamówienia z dnia 18.01.2023 r.

2.Wyjaśnienia i zmia [...].zip

2023-01-17 12:19 Ewelina Górska Zamawiający przekazuje zmianę treści specyfikacji warunków zamówienia z dnia 17.01.2023 r.

1.Zmiana treści SWZ [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1187