Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 3/ZPU/2022 Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07

Deadlines:
Published : 04-01-2023 09:15:00
Placing offers : 08-02-2023 10:00:00
Offers opening : 08-02-2023 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 3zpu2022.pdf pdf 139.3 2023-01-04 09:15:00 Proceeding
SWZ 3zpu2022.pdf pdf 474.49 2023-01-04 09:15:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 1366.37 2023-01-04 09:15:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert 3zpu2022.pdf pdf 93.39 2023-02-08 10:15:07 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 3zpu2022.pdf pdf 92.1 2023-03-13 13:05:54 Public message
08db4258-b87d-7388-260c-a30011b8e190.pdf pdf 48.22 2023-05-10 14:38:26 Public message
informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 3zpu2022.pdf pdf 120.69 2023-02-08 10:00:00 Public message

Announcements

2023-05-10 14:38 Katarzyna Żęgota W załączeniu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr 3/ZPU/2022.

08db4258-b87d-7388-2 [...].pdf

2023-03-13 13:05 Katarzyna Żęgota W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 3/ZPU/2022.

informacja o wyborze [...].pdf

2023-02-08 10:15 Katarzyna Żęgota W załączeniu informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr 3/ZPU/2022.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-08 10:00 Buyer message Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy, informuje,iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 514 425,60 zł brutto.

informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 758