Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 92/PNP/DOT/2022 Modernizacja pomieszczeń Prosektorium i Pracowni Histopatologicznej wraz z wyposażeniem pod Zakład Patomorfologii w WSS nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu – Etap I (modernizacja pomieszczeń Prosektorium )”–Zaprojektuj, wybuduj i wyposaż

Deadlines:
Published : 28-12-2022 13:55:00
Placing offers : 31-01-2023 09:00:00
Offers opening : 31-01-2023 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 147.69 2022-12-28 13:55:00 Proceeding
92- SWZ.pdf pdf 401.52 2022-12-28 13:55:00 Proceeding
92 - Załącznik 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.pdf pdf 396.54 2022-12-28 13:55:00 Proceeding
92 - Załącznik 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.doc doc 430.5 2022-12-28 13:55:00 Proceeding
92- Załacznik nr 3 -Projektowane postanowienia umowne.pdf pdf 227.18 2022-12-28 13:55:00 Proceeding
Zalącznik nr 16 - Inwentaryzacja fotograficzna.zip zip 78284.1 2022-12-28 13:55:00 Proceeding
Załącznik nr 12 PFU.pdf pdf 1073.02 2022-12-28 13:55:00 Proceeding
Załącznik nr 13 Projekt koncepcyjny.zip zip 5869.24 2022-12-28 13:55:00 Proceeding
Załącznik nr 14 -Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.zip zip 2595.39 2022-12-28 13:55:00 Proceeding
Załącznik nr 15 - Archiwalna dokumnetacja w zakresie instalacji sanitarnej.zip zip 2855.7 2022-12-28 13:55:00 Proceeding
Załącznik nr 17 Karty techniczne pomieszczeń.pdf pdf 450.85 2022-12-28 13:55:00 Proceeding
Załącznik nr 18 -Mapa zasadnicza do celów projektowych.zip zip 5685.88 2022-12-28 13:55:00 Proceeding
Załącznik nr 19 - Przebudowa pomiesczeń dla potrzeb Banku Tkanek i Komórek.zip zip 3311.22 2022-12-28 13:55:00 Proceeding
Załącznik nr 20 - Zestawienie i specyfikacja wyposażenia.zip zip 432.7 2022-12-28 13:55:00 Proceeding
92. Informacja dla Wykonawców.pdf pdf 144.65 2023-01-10 14:24:39 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 36.98 2023-01-10 14:25:49 Public message
92. Informacja nr 2 dla Wykonawców.pdf pdf 144.63 2023-01-18 10:34:50 Public message
Ogłoszenie nr 2 o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 21.46 2023-01-18 10:35:38 Public message
92-Wyjaśnienia do treści SWZ.pdf pdf 299.6 2023-01-19 13:02:53 Public message
Ogłoszenie nr 3 o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.13 2023-01-19 13:02:53 Public message
Zmodyfikowany Załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane Postanowienia umowne.pdf pdf 228.09 2023-01-19 13:02:53 Public message
92- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.pdf pdf 112.43 2023-01-19 13:02:54 Public message
92-Wzory załączników do umowy.pdf pdf 174.39 2023-01-19 13:02:54 Public message
informacja o kwocie.pdf pdf 165.52 2023-01-31 09:05:47 Public message
92 - zbiorcze zestawienie ofert.pdf pdf 105.46 2023-01-31 14:10:10 Public message

Announcements

2023-01-31 14:10 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

92 - zbiorcze zestaw [...].pdf

2023-01-31 09:05 Zamówienia Publiczne Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

informacja o kwocie. [...].pdf

2023-01-19 13:02 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania Wykonawców wraz z informacja o przesunięciu terminu składania ofert
Ogłoszenie nr 3 o zmianie ogłoszenie
Zmodyfikowany załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowne
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Wzory załączników do umowy

92-Wyjaśnienia do t [...].pdf

Ogłoszenie nr 3 o zm [...].pdf

Zmodyfikowany Załącz [...].pdf

92- Umowa powierzeni [...].pdf

92-Wzory załączników [...].pdf

2023-01-18 10:35 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie nr 2 o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 2 o zm [...].pdf

2023-01-18 10:34 Zamówienia Publiczne Informacja nr 2 o przesunięciu terminu składania ofert

92. Informacja nr 2 [...].pdf

2023-01-10 14:25 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].

2023-01-10 14:24 Zamówienia Publiczne Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

92. Informacja dla W [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1580