Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 103/2022 103/2022 Zakup i dostawa odczynników do badań histochemicznych i immunohistochemicznych dla Zakładu Patologii Nowotworów - 2 pakiety

Deadlines:
Published : 28-12-2022 12:00:00
Placing offers : 13-02-2023 09:00:00
Offers opening : 13-02-2023 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 114.31 2022-12-28 12:00:00 Proceeding
SWZ odczynniki.docx docx 190.85 2022-12-28 12:00:00 Proceeding
SWZ odczynniki.pdf pdf 719.03 2022-12-28 12:00:00 Proceeding
espd-request(25).zip zip 69.92 2022-12-28 12:00:00 Proceeding
odpowiedzi na pytania.pdf pdf 1452.6 2023-01-10 12:19:35 Public message
odpowiedzi na pytania II.pdf pdf 4775.12 2023-01-23 12:32:12 Public message
zmiana ogłoszenia.pdf pdf 67.33 2023-02-03 09:39:19 Public message
odpowiedzi na pytaniaIII.pdf pdf 356.3 2023-02-03 09:39:19 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 303.66 2023-02-13 11:25:22 Public message

Announcements

2023-02-13 11:25 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-13 09:10 Zamówienia Publiczne Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - pakiet 1 - 409 082,40 zł brutto, pakiet 2 - 374 062,42 zł brutto.
2023-02-03 09:39 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania i informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

zmiana ogłoszenia.pd [...].pdf

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-01-30 10:11 Zamówienia Publiczne W związku z istotnym pytaniem złożonym po upływie terminu na zadawanie pytań, Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert. Szczegółowe informacje i odpowiedzi na pytania zostaną zamieszczone po publikacji ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
2023-01-23 12:32 Zamówienia Publiczne W załączeniu odpowiedzi na pytania

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-01-10 12:19 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 935