Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WSZ-EP-69/2022 Dostawa materiałów zużywalnych do zabiegów ablacji wraz z dzierżawą sprzętu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

Deadlines:
Published : 27-12-2022 09:36:00
Placing offers : 26-01-2023 08:00:00
Offers opening : 26-01-2023 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 27.12.2022-OJS249-726036-pl.pdf pdf 162.82 2022-12-27 09:36:00 Proceeding
SWZ 69.2022 Ablacje.pdf pdf 854.95 2022-12-27 09:36:00 Proceeding
Zał. 1 Formularz oferty 69.2022.doc doc 246.5 2022-12-27 09:36:00 Proceeding
Zał. 2 Formularz asortymentowo-cenowy 69.2022.doc doc 288 2022-12-27 09:36:00 Proceeding
Zał. 3.1-3.2. Opis przedmiotu zamówienia 69.2022.doc doc 354.5 2022-12-27 09:36:00 Proceeding
ZaŁ. 4 JEDZ 69.2022.zip zip 83.75 2022-12-27 09:36:00 Proceeding
Zał. 5 Inf. dot. grupy kapitałowej 69.2022.doc doc 117 2022-12-27 09:36:00 Proceeding
Zał. 6 Projektowane postanowienia umowy 69.2022.doc doc 298 2022-12-27 09:36:00 Proceeding
Zał. 7 Oświadczenie wykonawcy 69.2022.doc doc 120 2022-12-27 09:36:00 Proceeding
Zał. 8 Oświadczenie wykonawcy nowe podstawy wykluczenia 69.2022.doc doc 139.5 2022-12-27 09:36:00 Proceeding
Zał. 9 Oświadczenie wykonawcy o aktualności nowe podstawy wykluczenia 69.2022.doc doc 122.5 2022-12-27 09:36:00 Proceeding
Zał. do PPU - UPPDO.doc doc 81.5 2022-12-27 09:36:00 Proceeding
WSZ.EP.69.2022.122.2023-sig.pdf pdf 888.67 2023-01-26 09:29:44 Public message
Informacja z otwarcia ofert 69.2022.pdf pdf 676.23 2023-01-26 14:18:52 Public message

Announcements

2023-01-26 14:18 Żaneta Borowska Informacja z otwarcia ofert zamieszczona w dniu 26.01.2023 roku

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-01-26 09:29 Żaneta Borowska Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, pismo nr WSZ-EP-69/2022/122/2023 z dnia 26.01.2023 roku

WSZ.EP.69.2022.122.2 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 524