Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZO-39.2022 ZO- 39.2022 - Obsługa prawna Śląskiego Zarządu Nieruchomości w roku 2023.

Aleksandra Poznańska
Śląski Zarząd Nieruchomości Department: Zespół Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 23-12-2022 13:06:00
Placing offers : 30-12-2022 12:00:00
Offers opening : 30-12-2022 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod adres e-mail: zamowienia@sznslaskie.pl. 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZO - 39.2022 - obsługa prawna 2023.pdf pdf 597.43 2022-12-23 13:06:00 Proceeding
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY.docx docx 21.7 2022-12-23 13:06:00 Proceeding
Uniewaznienie - ZO-39.2022.pdf pdf 190.51 2023-01-09 17:28:21 Public message

Announcements

2023-01-09 17:28 Aleksandra Poznańska W załączeniu do komunikatu Zamawiający - Śląski Zarząd Nieruchomości przekazuje informację o unieważnieniu postępowania ZO-39.2022.

Uniewaznienie - ZO-3 [...].pdf

2023-01-09 17:26 Aleksandra Poznańska The message was withdrawn by the Buyer.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Obsługa prawna Śląskiego Zarządu Nieruchomości Proszę podać cenę ryczałtową za cały rok świadczenia obsługi prawnej. 1 pc. 001 ZARZĄD ŚZN ul. Grabowa 1a 40-172 Katowice
Grabowa 1a
40-172, Katowice
(0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 60% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Doświadczenie 20% Proszę wskazać liczbę lat obsługi jednostki administracji samorządowej. (0)
4 Oświadczenie Wykonawcy - Proszę dołączyć wypełniony i podpisany dokument oświadczenia. Attachment required (0)
5 Potwierdzenie obsługi jednostki samorządowej - Proszę dołączyć dokument (referencje) potwierdzający co najmniej 3-letnie doświadczenie w obsłudze jednostki administracji samorządowej Attachment required (0)
6 Potwierdzenie obsługi podmiotu z sektora gospodarki nieruchomościami - Proszę dołączyć dokument (referencje) potwierdzający 2-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotu z sektora gospodarki nieruchomościami Attachment required (0)
7 Potwierdzenie obsługi prawnej podmiotu zarządzającego nieruchomościami - Proszę dołączyć dokument (referencje) potwierdzający 2-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotu zarządzającego nieruchomościami. Attachment required (0)
8 Potwierdzenie prowadzenia spraw o eksmisję. - Proszę dołączyć dokument (referencje) potwierdzający prowadzenie co najmniej 2 eksmisji w terminie 2 ostatnich lat. Attachment required (0)
9 Potwierdzenie prowadzenia spraw o zapłatę czynszu. - Proszę dołączyć dokument (referencje) potwierdzający prowadzenie co najmniej 80 spraw o zapłatę czynszu w terminie 2 ostatnich lat. Attachment required (0)
10 Potwierdzenie sporządzenia opinii z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami. - Proszę dołączyć dokument (referencje) potwierdzający sporządzenie co najmniej 5 opinii prawnych z zakresu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami w terminie 2 ostatnich lat. Attachment required (0)
11 Potwierdzenie sporządzenia opinii z zakresu prawa budowlanego. - Proszę dołączyć dokument (referencje) potwierdzający sporządzenie co najmniej 5 opinii prawnych z zakresu prawa budowlanego w terminie 2 ostatnich lat. Attachment required (0)
12 Potwierdzenie zapłaty wadium. - Potwierdzenie zapłaty wadium lub kopia dokumentu wadialnego. (0)
13 Podział kosztów zastępstwa procesowego. 20% PODZIAŁ pomiędzy Zamawiającego a Wykonawcę zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego: • 50% i więcej- 20 pkt • 40% - 49% - 15 pkt • 30% - 39% - 10 pkt • 20% - 29% - 5 pkt • 10% - 19% - 0 pkt (0)
14 Potwierdzenie doświadczenia wiodącego adwokata/radcy prawnego - h) Dokument potwierdzający iż wiodący radca/adwokat (który będzie pełnić dyżury w siedzibie Zamawiającego) posiada min. 3-letnie doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy prawnej jako radca lub adwokat w jednostkach samorządu terytorialnego i co najmniej 2-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotu z sektora gospodarki nieruchomościami. Zamawiający nie wyraża zgody na wyznaczenie jako opiekuna aplikanta radcowskiego lub adwokackiego. Attachment required (0)
15 Kopia polisy OC - Kopia polisy OC Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 294