Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Usługa przyjęcia ładunku odpadów i transportu / 2022

Małgorzata Podsiadła
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 23-12-2022 11:00:00
Placing offers : 25-01-2023 12:00:00
Offers opening : 25-01-2023 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 151.8 2022-12-23 11:00:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 461.89 2022-12-23 11:00:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 16.87 2022-12-23 11:00:00 Proceeding
Załącznik nr 2a do SWZ - Projekt umowy z załącznikami (zadanie nr 1).7z 7z 219.64 2022-12-23 11:00:00 Proceeding
Załącznik nr 2b do SWZ - Projekt umowy z załącznikami (zadanie nr 2).7z 7z 193.3 2022-12-23 11:00:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.77 2022-12-23 11:00:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.93 2022-12-23 11:00:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 38.5 2022-12-23 11:00:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ.docx docx 26.3 2022-12-23 11:00:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie dotyczące Konsorcjum.docx docx 25.78 2022-12-23 11:00:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 18.09 2022-12-23 11:00:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Zobowiazanie - udostępnianie zasobów.docx docx 24.18 2022-12-23 11:00:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Wykaz samochodów.docx docx 13.8 2022-12-23 11:00:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ - Wykaz usług.docx docx 19.62 2022-12-23 11:00:00 Proceeding
Załącznik nr 12 do SWZ - Umowa dzierżawy wraz z załącznikami.7z 7z 74.26 2022-12-23 11:00:00 Proceeding
JEDZ.zip zip 83.65 2022-12-23 11:00:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu - sprostowanie.pdf pdf 67.01 2023-01-09 10:18:29 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 54.6 2023-01-25 12:59:59 Public message
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - PLATFORMA.pdf pdf 61.13 2023-02-09 10:33:04 Public message

Announcements

2023-02-09 10:33 Małgorzata Podsiadła INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O WYNIKU [...].pdf

2023-01-25 12:59 Małgorzata Podsiadła INFORMACJA Z OTWARCI OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2023-01-25 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę (łącznie dla stawki VAT 8% i 23%) - 693 120,00 zł net / 748 857,60 zł brutto, w tym na poszczególne zadania:
Zadanie 1 - 577 920,00 zł net / 624 441,60 zł brutto,
Zadanie 2 - 115 200,00 zł net / 124 416,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 931