Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: REZ.272.18.2022 Świadczenie usługi sprzątania i bieżącego utrzymania czystości w budynkach biurowych w Dąbrowie Tarnowskiej przy ulicy Berka Joselewicza 5 oraz Szpitalnej 1

Grzegorz Olearczyk
Powiat Dąbrowski Department: Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
Deadlines:
Published : 22-12-2022 15:07:00
Placing offers : 30-12-2022 10:00:00
Offers opening : 30-12-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 169.98 2022-12-22 15:07:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 362.52 2022-12-22 15:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy.doc doc 70 2022-12-22 15:07:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenia wykonawcy.doc doc 43 2022-12-22 15:07:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie dotyczące udostępniania zasobów.doc doc 30 2022-12-22 15:07:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Grupa kapitałowa.doc doc 29 2022-12-22 15:07:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ projekt umowy.pdf pdf 212.55 2022-12-22 15:07:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Wykaz usług.docx docx 20.77 2022-12-22 15:07:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ I.pdf pdf 174.64 2022-12-22 15:07:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ II.pdf pdf 172.28 2022-12-22 15:07:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 186.27 2022-12-30 11:27:36 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu.pdf pdf 60.07 2023-01-05 08:24:22 Public message
Uchwała Nr 1010 - odrzucenie ofert.pdf pdf 153.79 2023-01-05 08:24:22 Public message
Uchwała Nr 1011 - unieważnienie postępowania.pdf pdf 52.28 2023-01-05 08:24:22 Public message

Announcements

2023-01-05 08:24 Grzegorz Olearczyk Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej zgodnie z art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp zawiadamia, że unieważniono postępowanie REZ.272.18.2022

Zawiadomienie o unie [...].pdf

Uchwała Nr 1010 - od [...].pdf

Uchwała Nr 1011 - un [...].pdf

2022-12-30 11:27 Grzegorz Olearczyk Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-12-30 10:00 Buyer message Część I - 90 000,00 zł brutto
Część II - 60 000,00 zł brutto
Całość zadania - 150 000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 435