Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.39.2022 ZAKUP MACIERZY DYSKOWEJ DO MODERNIZACJI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W TCZEWIE ORAZ 10 ZESTAWÓW KOMPUTERÓW STACJONARNYCH DO STAROSTWA POWIATOWEGO W TCZEWIE

Beata Kozikowska
Powiat Tczewski
Deadlines:
Published : 22-12-2022 09:21:00
Placing offers : 04-01-2023 09:00:00
Offers opening : 04-01-2023 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ (39) - podpisany.pdf pdf 2054.28 2022-12-22 09:21:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 556.31 2022-12-22 09:21:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 120.04 2022-12-22 09:21:00 Proceeding
załączniki edytowalne.doc doc 304.5 2022-12-22 09:21:00 Proceeding
odpowiedzi na pytania do treści SWZ - podpisany.pdf pdf 544.7 2022-12-23 10:50:33 Public message
Informacja z otwarcia ofert (39) - podpisany.pdf pdf 461.46 2023-01-04 10:28:20 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert (39) - podpisany.pdf pdf 481.97 2023-01-12 13:44:20 Public message

Announcements

2023-01-12 13:44 Beata Kozikowska Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-01-04 10:28 Aleksandra Dering Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-01-04 09:00 Buyer message Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 285.660,00 zł, z czego: 225.660,00 zł na 1 część zamówienia oraz 60.000,00 zł na 2 część zamówienia.
2022-12-23 10:50 Beata Kozikowska Odpowiedzi na pytania do treści SWZ

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 464