Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 16/ZP/2022 „Dostawa wodomierzy, nakładek radiowych oraz regeneracja i legalizacja wodomierzy na rok 2023”

Deadlines:
Published : 20-12-2022 14:46:00
Placing offers : 29-12-2022 10:00:00
Offers opening : 29-12-2022 10:05:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 16zp2022.pdf pdf 113.88 2022-12-20 14:46:00 Proceeding
SWZ 16zp2022.pdf pdf 312.94 2022-12-20 14:46:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 30.45 2022-12-20 14:46:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz cenowy.xlsx xlsx 12.71 2022-12-20 14:46:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.doc doc 36 2022-12-20 14:46:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - wzór umowy .pdf pdf 207.49 2022-12-20 14:46:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert 16zp2022.pdf pdf 117.13 2022-12-29 10:13:06 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 109.92 2023-01-03 07:07:22 Public message
informacja o kwocie.pdf pdf 122.18 2022-12-29 10:00:00 Public message

Announcements

2023-01-03 07:07 Katarzyna Żęgota W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 16/ZP/2022.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-12-29 10:13 Katarzyna Żęgota W załączeniu informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr 16/ZP/2022.

informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-29 10:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 325 500,00 zł brutto.

informacja o kwocie. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)

The number of page views: 364