Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.22.2022 Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji, w podziale na 3 części: część nr 1 - Przebudowa dróg ul. Ks. J. Mocko i ul. Targowa w Skoczowie w rejonie Przedszkola Publicznego nr 2 – PT, część nr 2 - Przebudowa ul. Jodłowej w Skoczowie – PT, część nr 3 - Budowa połączenia ul. Krzempka z ul. Dębowiecką w Ochabach wraz z budową chodnika i wykonaniem oświetlenia – PT.

Danuta Hubczyk
Gmina Skoczów
Deadlines:
Published : 16-12-2022 14:03:00
Placing offers : 30-12-2022 08:00:00
Offers opening : 30-12-2022 08:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 168.55 2022-12-16 14:03:00 Proceeding
SWZ+załączniki 1 do 3.docx docx 242.59 2022-12-16 14:03:00 Proceeding
Zał. nr 4 _OPZ.zip zip 49.08 2022-12-16 14:03:00 Proceeding
Zał. Nr 5_PPU.zip zip 123.53 2022-12-16 14:03:00 Proceeding
Zał. nr 6_lokalizacja.zip zip 1700.39 2022-12-16 14:03:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi_1.pdf pdf 105.67 2022-12-20 15:15:14 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 165.77 2022-12-30 13:33:14 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 105.53 2023-01-11 14:36:01 Public message

Announcements

2023-01-11 14:36 Patrycja Barszczak Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-12-30 13:33 Danuta Hubczyk Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-30 08:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 170 000,00 zł; tym:
część 1 – 70 000,00 zł;
część 2 – 50 000,00 zł;
część 3 – 50 000,00 zł;
2022-12-20 15:15 Danuta Hubczyk Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 420