Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZGOK.P/12/2022 „Zakup koparki z łyżką skarpową uchylną hydrauliczną oraz zagęszczarką hydrauliczną, w ramach Projektu pn.: „Modernizacja Infrastruktury Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie” i serwis”.

Monika Chrabąszcz
ZGOK Sp. z o.o. Rzędów
Deadlines:
Published : 16-12-2022 09:41:00
Placing offers : 30-12-2022 12:00:00
Offers opening : 30-12-2022 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu 2022-BZP 00499810.pdf pdf 158.37 2022-12-16 09:41:00 Proceeding
3. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) - Zakup koparki-sig.pdf pdf 1714.39 2022-12-16 09:41:00 Proceeding
3. Załączniki SWZ.rar rar 760.24 2022-12-16 09:41:00 Proceeding
4. Wyjaśnienie SWZ - 20.12.2022 r.-sig.pdf pdf 961.76 2022-12-20 09:05:17 Public message
wyjaśnienie SWZ 23. 12.2022.pdf pdf 899.9 2022-12-23 09:07:20 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2022-BZP 00499810.pdf pdf 38.33 2022-12-27 14:16:09 Public message
Załącznik nr 1 SWZ - poprawiony.docx docx 105.02 2022-12-28 07:14:34 Public message
Zmiana SWZ 27.12.2022 r.-sig.pdf pdf 1000.51 2022-12-28 07:14:34 Public message
Informacja z otwarcia ofert 30.12.2022 r.-sig.pdf pdf 470.32 2022-12-30 12:48:45 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Strona postępowania.sig.pdf pdf 980.57 2023-01-11 09:37:03 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023-BZP 00046074-01.pdf pdf 70.07 2023-01-20 08:08:40 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie nr 2023-BZP 00046095-01.pdf pdf 36.04 2023-01-20 08:14:37 Public message

Announcements

2023-01-20 08:14 Monika Chrabąszcz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2023/BZP 00046095/01

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-01-20 08:08 Monika Chrabąszcz Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00046074/01

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-01-11 09:37 Monika Chrabąszcz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-12-30 12:48 Monika Chrabąszcz Informacja z otwarcia ofert - 30.12.2022 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-30 12:00 Buyer message Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 315 433,50 zł brutto.
2022-12-28 07:14 Monika Chrabąszcz Zmiana SWZ

Załącznik nr 1 SWZ - [...].docx

Zmiana SWZ 27.12.202 [...].pdf

2022-12-27 14:17 Monika Chrabąszcz The message was withdrawn by the Buyer.
2022-12-27 14:16 Monika Chrabąszcz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-12-23 09:07 Monika Chrabąszcz Wyjaśnienie SWZ 23.12.2022

wyjaśnienie SWZ 23. [...].pdf

2022-12-23 08:52 Monika Chrabąszcz The message was withdrawn by the Buyer.
2022-12-20 09:05 Monika Chrabąszcz Wyjaśnienie SWZ - 20.12.2022 r.

4. Wyjaśnienie SWZ - [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 557