Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: JRP.271.1.5.2022 Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów oraz dostawa zestawu 2 szt. kontenerów asenizacyjnych do ZUOK „Orli Staw” z podziałem na części

Deadlines:
Published : 14-12-2022 15:29:00
Placing offers : 30-01-2023 12:00:00
Offers opening : 30-01-2023 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 168.84 2022-12-14 15:29:00 Proceeding
SWZ.docx docx 196.8 2022-12-14 15:29:00 Proceeding
Zalaczniki do SWZ.zip zip 755.05 2022-12-14 15:29:00 Proceeding
Pytania_wyjasnienia_zmiana_tresci_SWZ.pdf pdf 710.66 2022-12-28 15:27:54 Public message
Sprostowanie.Ogloszenie_zmian_lub_dodatkowych_inf.pdf pdf 67.98 2022-12-28 15:27:54 Public message
Zalacznik_nr_1_do_pisma_z_dnia_23.12.2022.docx docx 95.78 2022-12-28 15:27:54 Public message
Zalacznik_nr_2_do_pisma_z_dnia_23.12.2022.docx docx 86.02 2022-12-28 15:27:54 Public message
Informacja.pdf pdf 472.51 2022-12-29 13:43:57 Public message
Pytania_wyjasnienia,zmaiana_tresci_SWZ.pdf pdf 740.6 2023-01-10 13:05:36 Public message
Sprostowanie.Ogloszenie_zmian_lub_dodatkowych_informacji.pdf pdf 64.69 2023-01-10 13:05:36 Public message
Zalacznik_nr_1_do_pisma_z_dnia_05.01.2023.docx docx 85.67 2023-01-10 13:05:36 Public message
Pytania_wyjasnienia,zmaiana_tresci_SWZ.pdf pdf 730.34 2023-01-23 14:03:51 Public message
Sprostowanie.Ogloszenie_zmian_lub_dodatkowych_informacji.pdf pdf 64.63 2023-01-23 14:03:51 Public message
Zalacznik_nr_1_do_pisma_z_dnia_18.01.2023.docx docx 95.18 2023-01-23 14:03:51 Public message
Informacja_o_kwocie.pdf pdf 468.75 2023-01-30 12:09:07 Public message
Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 576.32 2023-01-30 15:41:27 Public message
Informacja_o_wyborze_cz_I.pdf pdf 489.05 2023-03-21 15:17:58 Public message
Informacja_o_wyborze_cz_II.pdf pdf 490.42 2023-03-21 15:29:41 Public message
Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf pdf 135.12 2023-05-17 10:36:20 Public message

Announcements

2023-05-17 10:36 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania.

Ogloszenie_o_udziele [...].pdf

2023-03-21 15:29 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach części II.

Informacja_o_wyborze [...].pdf

2023-03-21 15:17 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach części I.

Informacja_o_wyborze [...].pdf

2023-01-30 15:41 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2023-01-30 12:09 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu udostępnia informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla poszczególnych części.

Informacja_o_kwocie. [...].pdf

2023-01-23 14:03 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytania, wyjaśnienia, zmianę treści SWZ oraz Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

Pytania_wyjasnienia, [...].pdf

Sprostowanie.Oglosze [...].pdf

Zalacznik_nr_1_do_pi [...].docx

2023-01-10 13:05 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytania, wyjaśnienia, zmianę treści SWZ oraz Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

Pytania_wyjasnienia, [...].pdf

Sprostowanie.Oglosze [...].pdf

Zalacznik_nr_1_do_pi [...].docx

2022-12-29 13:43 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację w sprawie ostatniej zmiany SWZ dokonanej pismem z dnia 23 grudnia 2022 roku, udostępnionej na platformie zakupowej Zamawiającego w dniu 28 grudnia 2022 roku.

Informacja.pdf

2022-12-28 15:27 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytania, wyjaśnienia, zmianę treści SWZ oraz Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

Pytania_wyjasnienia_ [...].pdf

Sprostowanie.Oglosze [...].pdf

Zalacznik_nr_1_do_pi [...].docx

Zalacznik_nr_2_do_pi [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1252