Proceeding: ZP.271.27.2022 Świadczenie usług sprzątania budynku Urzędu Miejskiego w Kępicach

Aleksandra Szul-Młoczyńska
Gmina Kępice
Deadlines:
Published : 14-12-2022 14:41:00
Placing offers: 29-12-2022 10:00:00
Procedure: PL - Zamówienie z wolnej ręki
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Gmina Kępice informuje, że niniejsze postępowanie na „Świadczenie usług sprzątania budynku Urzędu Miejskiego w Kępicach" prowadzone jest w TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI na podstawie art. 214 ust.1 pkt 13 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Zamawiający komunikuje się w postępowaniu jedynie z wykonawcą, którego zaprasza do negocjacji, tj.  Spółdzielnia Socjalna "Razem"

W postępowaniu nie składa się ofert. Zamawiający upublicznia postępowanie (widoczne jest ono dla wszystkich odwiedzających platformę zakupową ON), jednak postępowanie nie jest przeznaczone dla żadnego innego wykonawcy oprócz Spółdzielni Socjalnej "Razem".  Z tego też powodu Zamawiający nie będzie odpowiadał na korespondencję przysyłaną przez niezaproszonych wykonawców.

 

Pliki należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym


Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

tel. 22 101 02 02

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.pdf pdf 55.83 2022-12-14 14:41:00 Proceeding
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 71.53 2023-01-13 20:25:53 Public message

Announcements

2023-01-13 20:25 Aleksandra Szul-Młoczyńska Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

The number of page views: 276