Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.29.2022.AM Świadczenie usług weterynaryjnych w ramach opieki nad zwierzętami z terenu gminy Konstantynów Łódzki w roku 2023

Aleksandra Martelus
Gmina Konstantynów Łódzki
Deadlines:
Published : 14-12-2022 13:33:00
Placing offers : 22-12-2022 12:00:00
Offers opening : 22-12-2022 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie nr 2022BZP 0049565901 z dnia 14.02.2022 r..pdf pdf 275.54 2022-12-14 13:33:00 Proceeding
SWZ Usługi weterynaryjne 2023.pdf pdf 398.5 2022-12-14 13:33:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 146.47 2022-12-14 13:33:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 64.36 2022-12-14 13:33:00 Proceeding
Załącznik nr 3-4 do SWZ - Oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.docx docx 43.86 2022-12-14 13:33:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.docx docx 19.49 2022-12-14 13:33:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Wzory umów.pdf pdf 349.37 2022-12-14 13:33:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz osób.docx docx 38.07 2022-12-14 13:33:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenia o aktualności danych.docx docx 19.73 2022-12-14 13:33:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert z dnia 22.12.2022 r.pdf pdf 145.3 2022-12-22 15:38:31 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 30.12.2022 r.pdf pdf 175.94 2022-12-30 10:53:15 Public message

Announcements

2022-12-30 10:53 Aleksandra Martelus Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 30.12.2022 r.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-12-22 15:38 Aleksandra Martelus Informacja z otwarcia ofert z dnia 22.12.2022 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-22 12:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późń. zm.) Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 226.000,00 zł brutto, w tym kwotę na sfinansowanie:
zamówienia nr 1A w wysokości 5.000,00 zł brutto;
zamówienia nr 1B w wysokości 3.000,00 zł brutto;
zamówienia nr 1C w wysokości 1.000,00 zł brutto;
zamówienia nr 1D w wysokości 3.000,00 zł brutto;
zamówienia nr 2E w wysokości 50.000,00 zł brutto;
zamówienia nr 2F w wysokości 25.000,00 zł brutto;
zamówienia nr 2G w wysokości 11.000,00 zł brutto;
zamówienia nr 2H w wysokości 25.000,00 zł brutto;
zamówienia nr 3 w wysokości 103.000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 471