Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00493809/01 USŁUGA ADMINISTROWANIA I DOZOROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ ŚLĄSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI - TP-15.2022

Aleksandra Poznańska
Śląski Zarząd Nieruchomości Department: Zespół Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 13-12-2022 21:48:00
Placing offers : 21-12-2022 12:00:00
Offers opening : 21-12-2022 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie BZP.pdf pdf 134.86 2022-12-13 21:48:00 Proceeding
SWZ - administrowanie nieruchomościami.pdf pdf 696.14 2022-12-13 21:48:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx docx 33.22 2022-12-13 21:48:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - oświadczenia Wykonawcy TP-2.2022.docx docx 25.18 2022-12-13 21:48:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - wykaz usług.docx docx 18.54 2022-12-13 21:48:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK nr 4 - Projekt umowy - podmioty prowadzące działalność gospod..doc doc 107 2022-12-13 21:48:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Projekt umowy - osoba fizyczna.doc doc 106.5 2022-12-13 21:48:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - poświadczenie wizji lokalnej.doc doc 36 2022-12-13 21:48:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert - TP-15.2022.pdf pdf 228.59 2022-12-21 13:06:30 Public message
informacja o wyborze oferty WWW - TP-15.2022.pdf pdf 693.7 2022-12-23 10:30:44 Public message

Announcements

2022-12-23 10:30 Zespoł Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przesyła informację z wyboru oferty w postępowaniu TP-15.2022

informacja o wyborze [...].pdf

2022-12-21 13:06 Zespoł Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje Informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr. TP-15.2022

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-21 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć za sfinansowanie całości przedmiotu zamówienia 240.834,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 252