Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GOPS.271.6.2022 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywanych w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Kikół

Lidia Usowicz
Gmina Kikół
Deadlines:
Published : 13-12-2022 13:45:00
Placing offers : 21-12-2022 10:00:00
Offers opening : 21-12-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 192.86 2022-12-13 13:45:00 Proceeding
SWZ 13.12.2022.pdf pdf 485.52 2022-12-13 13:45:00 Proceeding
Załączniki nr 1-5 do SWZ.pdf pdf 622.06 2022-12-13 13:45:00 Proceeding
Załączniki nr 1-5 do SWZ.docx docx 81.12 2022-12-13 13:45:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ.pdf pdf 243.23 2022-12-13 13:45:00 Proceeding
Informacja o kwocie w podziale na części..pdf pdf 99.09 2022-12-21 10:25:57 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 152.15 2022-12-21 14:42:12 Public message
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ na stronę.pdf pdf 152.69 2023-01-13 14:14:31 Public message
informacja o kwocie.pdf pdf 96.97 2022-12-21 10:00:00 Public message

Announcements

2023-01-13 14:14 Lidia Usowicz Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części nr 4 zamówienia
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części nr 1, 2, 3, 5 i 6 zamówienia

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

2022-12-21 14:42 Lidia Usowicz Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-21 10:25 Lidia Usowicz Informacja o kwocie z podziałem na części

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-12-21 10:00 Buyer message Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole, Plac Kościuszki 7a, 87-620 Kikół, na podstawie art. 222 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) – informuje, że na sfinansowanie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywanych w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Kikół” zamierza przeznaczyć kwotę w wys. 644 300 zł brutto.

informacja o kwocie. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 442