Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2/D/2022 Dostawa żywności do Domu Pomocy Społecznej w Uhowie

Deadlines:
Published : 13-12-2022 13:44:00
Placing offers : 21-12-2022 10:00:00
Offers opening : 21-12-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZp-sig.pdf pdf 1014.55 2022-12-13 13:44:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 129.74 2022-12-13 13:44:00 Proceeding
Zalacznik_nr_2_do_SWZ_-_Projektowane_postanowienia_umowy.doc doc 66 2022-12-13 13:44:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia cz. I.doc doc 75 2022-12-13 13:44:00 Proceeding
Załącznik nr 1.1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia cz. II.doc doc 73.5 2022-12-13 13:44:00 Proceeding
Załącznik nr 1.2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia cz. III.doc doc 92.5 2022-12-13 13:44:00 Proceeding
Załącznik nr 1.3. do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia cz. IV.doc doc 57.5 2022-12-13 13:44:00 Proceeding
Załącznik nr 1.4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia cz. V.doc doc 41 2022-12-13 13:44:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz oferty.doc doc 63.5 2022-12-13 13:44:00 Proceeding
Załącznik nr 3.1 - do części 1.xlsx xlsx 12.97 2022-12-13 13:44:00 Proceeding
Załącznik nr 3.1 - do części 2.xlsx xlsx 14.56 2022-12-13 13:44:00 Proceeding
Załącznik nr 3.1 - do części 3.xlsx xlsx 15.11 2022-12-13 13:44:00 Proceeding
Załącznik nr 3.1 - do części 4.xlsx xlsx 12.97 2022-12-13 13:44:00 Proceeding
Załącznik nr 3.1 - do części 5.xlsx xlsx 11.5 2022-12-13 13:44:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o podstawach wykluczenia.docx docx 22.84 2022-12-13 13:44:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT-sig.pdf pdf 600.96 2022-12-21 12:51:23 Public message
unieważnienie cz.I - strona-sig.pdf pdf 1001.5 2022-12-22 14:23:45 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty cz. II - strona-sig.pdf pdf 1006.5 2022-12-22 14:23:45 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty cz. III - strona-sig.pdf pdf 1007.98 2022-12-22 14:23:45 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty cz. IV - strona-sig.pdf pdf 1007.93 2022-12-22 14:23:45 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty cz. V - strona-sig.pdf pdf 1007.89 2022-12-22 14:23:45 Public message

Announcements

2022-12-22 14:23 Daniel Roszkowski Zamawiający przekazuje w załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

unieważnienie cz.I - [...].pdf

zawiadomienie o wybo [...].pdf

zawiadomienie o wybo [...].pdf

zawiadomienie o wybo [...].pdf

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-12-21 12:51 Daniel Roszkowski Zamawiający przekazuje w załączeniu informację z otwarcia ofert.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-12-21 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia :
dla części I: 64004,79 zł
dla części II: 68569,01 zł
dla części III: 41754,50 zł
dla części IV: 60256,65 zł
dla części V: 29738,12 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 387