Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: REZ.272.16.2022 Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej

Grzegorz Olearczyk
Powiat Dąbrowski Department: Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
Deadlines:
Published : 13-12-2022 07:51:00
Placing offers : 21-12-2022 10:00:00
Offers opening : 21-12-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 898.93 2022-12-13 07:51:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ Formularz ofertowy po zmianie.docx docx 23.78 2022-12-13 07:51:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ oświadczenia wykonawcy.docx docx 19.68 2022-12-13 07:51:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ oświadczenie dotyczące udostępniania zasobów.docx docx 16 2022-12-13 07:51:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ grupa kapitałowa.docx docx 14.85 2022-12-13 07:51:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wzór umowy.pdf pdf 448.73 2022-12-13 07:51:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).pdf pdf 515.93 2022-12-13 07:51:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 149.48 2022-12-13 07:51:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ Formularz ofertowy po zmianie.docx docx 26.66 2022-12-13 14:18:48 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 185.15 2022-12-21 13:50:25 Public message
SKM_C36822122716350.pdf pdf 65.82 2022-12-27 15:32:53 Public message
Uchwala 1004.pdf pdf 51.75 2022-12-27 15:32:53 Public message

Announcements

2022-12-27 15:32 Grzegorz Olearczyk Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania nr REZ.272.16.2022 wybrano wykonawcę. Informacja o wyniku w załączeniu.

SKM_C36822122716350. [...].pdf

Uchwala 1004.pdf

2022-12-21 13:50 Grzegorz Olearczyk Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-12-21 10:00 Buyer message 180 000,00 brutto
2022-12-13 14:18 Grzegorz Olearczyk Zamawiający zamieszcza poprawiony Załącznik Nr 1 do SWZ Formularz ofertowy

Załącznik Nr 1 do SW [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 369