Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 35/ŚRCZ/DCZP/2022/P 35/ŚRCZ/DCZP/2022/P Sukcesywna dostawa środków czystości dla jednostek organizacyjnych Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o. wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem wykonawcy.

Deadlines:
Published : 12-12-2022 13:53:00
Placing offers : 20-12-2022 10:00:00
Offers opening : 20-12-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 1789.27 2022-12-12 13:53:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.doc doc 63.5 2022-12-12 13:53:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do umowy - Wzór zamówienia.doc doc 67.5 2022-12-12 13:53:00 Proceeding
Załącznik nr 2.1 do 2.8 do SWZ-formularz cenowy.xls xls 234 2022-12-12 13:53:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie z art 108 ustawy PZP - przesłanki wykluczenia.doc doc 44.5 2022-12-12 13:53:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ- oświadczenie z art 125 ustawy PZP - spełnianie warunków udziału.doc doc 37.5 2022-12-12 13:53:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - wzór umowy.pdf pdf 1012.6 2022-12-12 13:53:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - grupa kapitałowa.doc doc 37.5 2022-12-12 13:53:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - zobowiązanie do udostępniania zasobów.doc doc 39.5 2022-12-12 13:53:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - oświadczenie Rosja_Ukraina.docx docx 17.85 2022-12-12 13:53:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 221.07 2022-12-12 13:53:00 Proceeding
Wyjaśnienie nr 1 do SWZ.pdf pdf 1170.78 2022-12-13 09:26:14 Public message
Wyjaśnienie nr 2 do SWZ.pdf pdf 1249.63 2022-12-15 14:28:52 Public message
Załącznik nr 2.1 do 2.8 do SWZ-formularz cenowy - do wyjaśnienia nr 2.xls xls 234 2022-12-15 14:28:52 Public message
Wyjaśnienie nr 3 do SWZ.pdf pdf 1411.12 2022-12-16 09:45:23 Public message
Załącznik nr 2.1 do 2.8 do SWZ-formularz cenowy - do wyjaśnienia nr 3.xls xls 234 2022-12-16 09:45:23 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 1087.53 2022-12-20 10:52:27 Public message
Ogłoszenie o rezultacie postępowania.pdf pdf 1098.06 2022-12-29 09:57:59 Public message
Informacja o kwocie.pdf pdf 1043.72 2022-12-20 10:00:00 Public message

Announcements

2022-12-29 09:57 Anna Lotka Ogłoszenie o rezultacie postępowania

Ogłoszenie o rezulta [...].pdf

2022-12-20 10:52 Anna Lotka Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-20 10:00 Buyer message Informacja o kwocie na realizację zamówienia

Informacja o kwocie. [...].pdf

2022-12-16 09:45 Anna Lotka Wyjaśnienie nr 3 do SWZ

Wyjaśnienie nr 3 do [...].pdf

Załącznik nr 2.1 do [...].xls

2022-12-15 14:28 Anna Lotka Wyjaśnienie nr 2 do SWZ.

Wyjaśnienie nr 2 do [...].pdf

Załącznik nr 2.1 do [...].xls

2022-12-13 09:26 Anna Lotka Wyjaśnienie nr 1 do SWZ.

Wyjaśnienie nr 1 do [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 319