Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OPWiK/25/P/2022 Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej

Przetargi OPWIK
Miasto Ostrołęka Department: Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 09-12-2022 10:05:00
Placing offers : 13-12-2022 14:00:00
Offers opening : 13-12-2022 14:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami oraz zasady porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą.

W sprawach merytorycznych: Adam Ustaszewski- 539 970 682 oraz Rafał Boruch- 532 452 308.


Określenie przedmiotu zamówienia:

a)   Dostawa materiałów wodociągowych do Zamawiającego.

b)   Materiały objęte zamówieniem Wykonawca przywiezie do siedziby Zamawiającego własnym kosztem i transportem.

c)   Dostawa materiałów odbywać się będzie w terminie 5 dni od otrzymania zlecenia.

d) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na materiały objęte zamówieniem udzielił minimum 24 miesiące gwarancji.

e) Wymagane dołączenie:  Karty katalogowe, ATESTY PZH, Deklaracje właściwości użytkowych/ deklaracje zgodności


- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Trójnik żeliwny sferoidalny kołnierzowy DN150/80 - 1 pc. - (0)
2 Zasuwa żeliwna sfero kołnierzowa krótka DN150 AVK PN10 - 1 pc. - (0)
3 Zasuwa żeliwna sfero kołnierzowa długa DN50 AVK PN10 - 1 pc. - (0)
4 Obudowa zasuwy teleskopowa DN150 AVK (1050-1750) - 1 pc. - (0)
5 Obudowa zasuwy teleskopowa DN80 AVK (1050-1750) - 1 pc. - (0)
6 Obudowa zasuwy teleskopowa DN50 AVK (1050-1750) - 1 pc. - (0)
7 Kolano żeliwne sferoidalne stopowe DN80 - 1 pc. - (0)
8 Hydrant żeliwny sfero nadziemny DN80 łamliwy z podwójnym odcięciem AVK - 1 pc. - (0)
9 Zwężka żeliwna sfero. kołnierzowa DN80/50 - 1 pc. - (0)
10 Redukcja elektrooporowa PE100 SDR11 PN16 DN63/40mm - 1 pc. - (0)
11 Nasuwka żeliwna trójdzielna na rurę żeliwną DN400 z kołnierzem DN150 (IGE) - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 7 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 5 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). - Proszę potwierdzić wpisując "Oświadczam" (0)
6 Karty katalogowe, ATESTY PZH, Deklaracje właściwości użytkowych/ deklaracje zgodności - Proszę dołączyć Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 193