Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IS.271.12.2022 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Winnica, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne

Mariola Darkowska
Gmina Winnica
Deadlines:
Published : 08-12-2022 15:02:00
Placing offers : 16-12-2022 09:00:00
Offers opening : 16-12-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
swz odpady IS.271.12.2022.pdf pdf 683.81 2022-12-08 15:02:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ opis.pdf pdf 611.75 2022-12-08 15:02:00 Proceeding
Załącznik nr 2 formularz ofertowy IS.271.12.2022.doc doc 81.5 2022-12-08 15:02:00 Proceeding
Zalącznik nr 3 oświadczenie IS.271.12.2022.docx docx 27.1 2022-12-08 15:02:00 Proceeding
Zalącznik nr 4 zobowiązanie IS.271.12.2022.docx docx 22.04 2022-12-08 15:02:00 Proceeding
Załącznik nr 5 umowa IS.271.12.2022.pdf pdf 265.71 2022-12-08 15:02:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ klauzula IS.271.12.2022.pdf pdf 294.8 2022-12-08 15:02:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ oswiadczenie art. 117 IS.271.12.2022.docx docx 32.11 2022-12-08 15:02:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ wykaz narzedzi IS.271.12.2022.doc doc 54 2022-12-08 15:02:00 Proceeding
ogloszenie 00485360.pdf pdf 109.94 2022-12-08 15:02:00 Proceeding
odpowiedzi na pytania IS.271.12.2022.pdf pdf 473.38 2022-12-14 09:43:21 Public message
Informacja z otwarcia ofert IS.271.12.2022.pdf pdf 205.44 2022-12-16 11:15:06 Public message
informacja o wyborze oferty IS.271.12.2022 strona.pdf pdf 483.04 2022-12-22 13:54:20 Public message

Announcements

2022-12-22 13:54 Mariola Darkowska Szanowni Państwo

W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

informacja o wyborze [...].pdf

2022-12-16 11:15 Mariola Darkowska Szanowni Państwo

Gmina Winnica zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-16 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 1190133,00 zł
2022-12-14 09:43 Mariola Darkowska Szanowni Państwo

Gmina Winnica zamieszcza odpowiedzi do SWZ.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 405