Hide menu

Proceeding: OPWiK/37/P/2022 Zakup fabrycznie nowego samochodu ciężarowego w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu

Przetargi OPWIK
Miasto Ostrołęka Department: Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 08-12-2022 12:25:00
Placing offers: 16-12-2022 14:00:00
Procedure: Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków
Type: Supply

Requirements and specifications

 ZAMAWIAJĄCY

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrołęce

ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka

Informuje o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zakup fabrycznie nowego samochodu ciężarowego w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu

Postępowanie przetargowe prowadzone jest na zasadach określonych w Regulaminie Przeprowadzania Przetargów i Udzielania Zamówień w OPWiK Sp. z o.o. w Ostrołęce.

Termin realizacji zamówienia: do 30.12.2022 r.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Zakup fabrycznie nowego samochodu ciężarowego DMC 18 T z trójstronną zabudową w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu.

Szczegóły postępowanie dostępne pod linkiem:

http://www.opwik.pl/node/341

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
F-01 III KW 2022.pdf pdf 1311.78 2022-12-13 09:09:13 Public message
Wyjaśnienia treści WZ.pdf pdf 241.07 2022-12-13 14:23:18 Public message
zmiana ogłoszenia.pdf pdf 103.23 2022-12-13 14:23:18 Public message

Announcements

2022-12-13 14:23 Przetargi OPWIK W załączeniu odpowiedzi na pytania od Wykonawców.

Wyjaśnienia treści W [...].pdf

zmiana ogłoszenia.pd [...].pdf

2022-12-13 09:09 Przetargi OPWIK Działając zgodnie z § 21 ust. 6 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień w OPWiK Sp. z o. o. przedstawiam poniżej odpowiedzi na pytania od jednego z potencjalnych Wykonawców:

Pyt. 1 W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na zakup fabrycznie nowego samochodu ciężarowego w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu proszę o udostępnienie sprawozdań (bilans i rachunek zysków i strat lub F01) za 3 kwartał 2022 wraz z zestawieniem zobowiązań o charakterze kredytowym (pożyczki, leasingi).

Odp. 1 Zamawiający zamieszcza dokumenty (F01) - w formie załącznika do postępowania na platformie zakupowej.

Zamawiający potwierdza, że przedłoży wymagane dokumenty, tj. zestawienie zobowiązań o charakterze kredytowym (pożyczki, leasingi) za pośrednictwem poczty elektronicznej na wniosek Wykonawcy.

F-01 III KW 2022.pdf

The number of page views: 216