Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00482730/01 „Przebudowa dróg na terenie gmin Poddębice i Uniejów” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – EDYCJA DRUGA – droga powiatowa Nr 3707E na odcinku Góra Bałdrzychowska - Kałów - PRI.272.22.2022

Awatar Pracownika
Jolanta Wójcik
Powiat Poddębicki
Deadlines:
Published : 07-12-2022 15:37:00
Placing offers : 22-12-2022 09:00:00
Offers opening : 22-12-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 99.04 2022-12-07 15:37:00 Proceeding
SWZ - PRI.272.22.2022.docx docx 2630.78 2022-12-07 15:37:00 Proceeding
SWZ - PRI.272.22.2022.pdf pdf 17482.13 2022-12-07 15:37:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 2574.95 2022-12-07 15:37:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia.doc doc 2632.5 2022-12-07 15:37:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Zobowiązanie oddanie zasobów do dyspozycji.doc doc 2606.5 2022-12-07 15:37:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oświadczenie podmiotu oddającego zasoby o spełnieniu warunków i wykluczeniu.doc doc 2624.5 2022-12-07 15:37:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawców składających ofertę wspólnie.doc doc 2613 2022-12-07 15:37:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Projekt umowy.docx docx 333.19 2022-12-07 15:37:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Oświadczenie GK.docx docx 2565.11 2022-12-07 15:37:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o aktualności informacji Wykonawcy Pomiotu.doc doc 2618 2022-12-07 15:37:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Wykaz robót.docx docx 2567.14 2022-12-07 15:37:00 Proceeding
Załącznik nr 10 - Wykaz osób.docx docx 2565.27 2022-12-07 15:37:00 Proceeding
Załącznik nr 11 - Dokumentacja postępowania.zip zip 25325.43 2022-12-07 15:37:00 Proceeding
Pytanie i odpowiedź z dnia 14.12.2022 r..docx docx 2569.89 2022-12-14 15:22:26 Public message
Pytanie i odpowiedź z dnia 14.12.2022 r..pdf pdf 431.8 2022-12-14 15:22:26 Public message
Pytania i odpowiedzi z dnia 16.12.2022 r..docx docx 2570.32 2022-12-19 09:21:09 Public message
Pytania i odpowiedzi z dnia 16.12.2022 r..pdf pdf 495.69 2022-12-19 09:21:09 Public message
Pytania i odpowiedzi z dnia 19.12.2022 r..docx docx 2570.59 2022-12-19 12:36:09 Public message
Pytania i odpowiedzi z dnia 19.12.2022 r..pdf pdf 793.92 2022-12-19 12:36:09 Public message
Informacja z otwarcia ofert PRI.272.22.2022.doc doc 2610 2022-12-22 11:54:36 Public message
Informacja z otwarcia ofert PRI.272.22.2022.pdf pdf 433.98 2022-12-22 11:54:36 Public message
Informacja o wyniku - PRI.272.22.2022 strona.doc doc 2623.5 2022-12-29 09:05:03 Public message
Informacja o wyniku - PRI.272.22.2022 strona.pdf pdf 469.54 2022-12-29 09:05:03 Public message

Announcements

2022-12-29 09:05 Natalia Strzałkowska Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia - PRI.272.22.2022

Informacja o wyniku [...].doc

Informacja o wyniku [...].pdf

2022-12-22 11:54 Jolanta Wójcik Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu PRI.272.22.2022

Informacja z otwarci [...].doc

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-22 09:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia ma zamiar przeznaczyć kwotę gross 7 545 079,50 zł
2022-12-19 12:36 Natalia Strzałkowska Pytania i odpowiedzi z dnia 19.12.2022 r.

Pytania i odpowiedzi [...].docx

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-12-19 09:21 Jolanta Wójcik Pytania z dnia 16.12.2022 i odpowiedzi.

Pytania i odpowiedzi [...].docx

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-12-14 15:22 Natalia Strzałkowska Pytanie i odpowiedź z dnia 14.12.2022 r.

Pytanie i odpowiedź [...].docx

Pytanie i odpowiedź [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 891