Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PFiZP 271.19.2022 Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zbiersku

Angelika Grzelaczyk
Gmina i Miasto Stawiszyn
Deadlines:
Published : 07-12-2022 13:45:00
Placing offers : 29-12-2022 10:00:00
Offers opening : 29-12-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 136 2022-12-07 13:45:00 Proceeding
SWZ .pdf pdf 387.37 2022-12-07 13:45:00 Proceeding
SWZ.zip zip 163.87 2022-12-07 13:45:00 Proceeding
zadanie nr 2.zip zip 3786.25 2022-12-07 13:45:00 Proceeding
zadanie nr 1.zip zip 23637.64 2022-12-07 13:45:00 Proceeding
Odpowiedź nr 1.pdf pdf 182.7 2022-12-12 08:55:39 Public message
SUW ZBIERSK_Kosztorys_Ofertowy.docx docx 352.6 2022-12-13 11:55:28 Public message
SUW_ZBIERSK_Zbiornik_mag_ofertowy.docx docx 78.58 2022-12-13 11:55:28 Public message
Umowy- korekta.zip zip 106.86 2022-12-20 10:42:59 Public message
Odpowiedź nr 2.pdf pdf 203.99 2022-12-20 10:42:59 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 39.67 2022-12-20 10:42:59 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 94.1 2022-12-29 11:07:53 Public message
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 130.42 2023-01-03 14:27:23 Public message
Ogłoszenie o unieważnieniu.pdf pdf 59.42 2023-01-03 14:28:28 Public message

Announcements

2023-01-03 14:28 Angelika Grzelaczyk Ogłoszeni o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o unieważ [...].pdf

2023-01-03 14:27 Angelika Grzelaczyk Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Powiadomienie o unie [...].pdf

2022-12-29 11:07 Angelika Grzelaczyk Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-29 10:00 Buyer message Kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia- 4 594 616,71 zł netto, 5 651 378,55 zł brutto
2022-12-20 10:42 Angelika Grzelaczyk Wyjaśnienia treści SWZ wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia

Umowy- korekta.zip

Odpowiedź nr 2.pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-12-13 11:55 Angelika Grzelaczyk Wersje edytowalne kosztorysów ofertowych.

SUW ZBIERSK_Kosztory [...].docx

SUW_ZBIERSK_Zbiornik [...].docx

2022-12-12 08:55 Angelika Grzelaczyk Wyjaśnienia treści SWZ

Odpowiedź nr 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1269