Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/SJ/18/22 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Deadlines:
Published : 07-12-2022 09:58:00
Placing offers : 03-01-2023 10:00:00
Offers opening : 03-01-2023 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 511.55 2022-12-07 09:58:00 Proceeding
SWZ + Załaczniki.zip zip 1849.71 2022-12-07 09:58:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi z dnia 12.12.2022 r..pdf pdf 188.9 2022-12-12 10:27:11 Public message
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy zmodyfikowany 12.12.2022 r..xls xls 352.5 2022-12-12 10:27:11 Public message
Pytania i odpowiedzi z dnia 15.12.2022 r..pdf pdf 212.61 2022-12-15 12:42:27 Public message
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy zmodyfikowany 15.12.2022 r..xls xls 355 2022-12-15 12:42:27 Public message
Pytania i odpowiedzi z dnia 28.12.2022 r..pdf pdf 0 2022-12-28 13:42:23 Public message
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy zmodyfikowany 28.12.2022 r..xls xls 376.5 2022-12-28 13:42:23 Public message
Pytania i odpowiedzi z dnia 28.12.2022 r..pdf pdf 504.12 2022-12-28 14:08:15 Public message
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy zmodyfikowany 28.12.2022 r..xls xls 376.5 2022-12-28 14:08:15 Public message
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf pdf 147.17 2023-01-03 14:05:21 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 210.58 2023-01-31 10:10:42 Public message
2023-OJS040-118454-pl.pdf pdf 681.03 2023-02-24 12:54:17 Public message
Informacja o kwotach przeznaczonych na realizację.docx docx 189.68 2023-01-03 10:00:00 Public message

Announcements

2023-02-24 12:54 Zamówienia Publiczne W załączeniu ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2023-OJS040-118454-p [...].pdf

2023-01-31 10:10 Zamówienia Publiczne W załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].docx

2023-01-03 14:05 Zamówienia Publiczne W załączeniu informacja z otwarcia ofert

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2023-01-03 10:00 Buyer message Informacja o kwotach przeznaczonych na realizację zamówienia

Informacja o kwotach [...].docx

2022-12-28 14:08 Zamówienia Publiczne W załączeniu prawidłowy plik z odpowiedziami na pytania Wykonawców.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Załącznik nr 2 - For [...].xls

2022-12-28 13:42 Zamówienia Publiczne W załączeniu odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców oraz zmodyfikowany formularz cenowy

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Załącznik nr 2 - For [...].xls

2022-12-15 12:42 Zamówienia Publiczne W załączeniu odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców oraz zmodyfikowany formularz cenowy

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Załącznik nr 2 - For [...].xls

2022-12-12 10:27 Zamówienia Publiczne W załączeniu odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców oraz zmodyfikowany formularz cenowy

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Załącznik nr 2 - For [...].xls

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 3808