Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00476245/01 Ochrona nieruchomości w systemie monitoringu elektronicznego i elektroniczno - wizyjnego w obiektach administrowanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie

Deadlines:
Published : 05-12-2022 13:36:00
Placing offers : 13-12-2022 10:00:00
Offers opening : 13-12-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00 - SWZ.docx docx 77.48 2022-12-05 13:36:00 Proceeding
01-załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc doc 76 2022-12-05 13:36:00 Proceeding
02-załącznik nr 2 - oświadczenie brak podstaw do wykluczenia.doc doc 42 2022-12-05 13:36:00 Proceeding
03 - załącznik nr 3 - oświadczenie spelnienie warunków (1).doc doc 40.5 2022-12-05 13:36:00 Proceeding
04-załącznik nr 4 - zobowiązanie podmiotu.docx docx 25.28 2022-12-05 13:36:00 Proceeding
05-załącznik nr 5 - projektowane postanowienia umowy.docx docx 49.1 2022-12-05 13:36:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 123.27 2022-12-05 13:36:00 Proceeding
06 - Informacja z otwarcia ofert.doc doc 101 2022-12-13 10:56:41 Public message
07 - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.doc doc 101.5 2022-12-19 13:36:13 Public message

Announcements

2022-12-19 13:36 Agnieszka Tomaszewska Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

07 - Informacja o wy [...].doc

2022-12-13 10:56 Agnieszka Tomaszewska Informacja z otwarcia ofert

06 - Informacja z ot [...].doc

2022-12-13 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 35 661,43 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 191