Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: CI.ZP.261.16.2022 Dostawa sprzętu komputerowego z podziałem na 3 części

Aldona Korba-Jończyk
Politechnika Warszawska Department: Centrum Informatyzacji
Deadlines:
Published : 05-12-2022 13:05:00
Placing offers : 10-01-2023 12:00:00
Offers opening : 10-01-2023 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 207.14 2022-12-05 13:05:00 Proceeding
SWZ .pdf pdf 634.18 2022-12-05 13:05:00 Proceeding
Załączniki.zip zip 791.98 2022-12-05 13:05:00 Proceeding
JEDZ espd-request.zip zip 83.2 2022-12-05 13:05:00 Proceeding
Zmiana SWZ 08.12.2022.pdf pdf 99.1 2022-12-08 11:47:11 Public message
cpubenchmark_20221102.pdf pdf 422.05 2022-12-08 11:47:11 Public message
gpubenchmark_20221102.pdf pdf 1023.55 2022-12-08 11:47:11 Public message
Odpowiedzi na pytania 15.12.2022.pdf pdf 121.02 2022-12-15 12:30:39 Public message
Odpowiedź na pytania 21.12.2022.pdf pdf 204.91 2022-12-21 11:41:37 Public message
Odpowiedzi na pytania 23.12.pdf pdf 177.42 2022-12-23 13:12:58 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 1016.49 2023-01-10 15:58:33 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 1032.57 2023-02-14 13:23:54 Public message

Announcements

2023-02-14 13:23 Aldona Korba-Jończyk Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-01-10 15:58 Aldona Korba-Jończyk Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-01-10 12:00 Buyer message Zamawiającego na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), informuje, że kwota przeznaczona na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 738 600,00 zł brutto, w tym: cz. 1 - 32 500,00 zł; cz. 2 - 22 100,00 zł; cz. 3 - 684 000,00 zł.
2022-12-23 13:12 Aldona Korba-Jończyk Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-12-21 11:41 Aldona Korba-Jończyk Odpowiedzi na pytania

Odpowiedź na pytania [...].pdf

2022-12-15 12:30 Aldona Korba-Jończyk Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-12-08 11:47 Aldona Korba-Jończyk Zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zmiana SWZ 08.12.202 [...].pdf

cpubenchmark_2022110 [...].pdf

gpubenchmark_2022110 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1655