Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 271.2.2022 Sukcesywne dostawy oleju napędowego do zbiornika zlokalizowanego w siedzibie spółki w Nowej Chełmży 3

Mariusz Gumiński
Gmina Chełmża Department: Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 05-12-2022 09:49:00
Placing offers : 14-12-2022 09:00:00
Offers opening : 14-12-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 110.77 2022-12-05 09:49:00 Proceeding
SWZ_olej napędowy.pdf pdf 1083.7 2022-12-05 09:49:00 Proceeding
SWZ_załączniki_olej napędowy.doc doc 164 2022-12-05 09:49:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 422.1 2022-12-14 09:48:33 Public message
Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf pdf 435.46 2022-12-20 12:37:16 Public message
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 406.82 2022-12-14 09:00:00 Public message

Announcements

2022-12-20 12:37 Mariusz Gumiński Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1710 z późn. zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z dyspozycją art. 239 ust. 1 ww. ustawy, dokonał wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo AWIX-OIL Andrzej Kończalski
Ul. Na Zapleczu 10
87-100 Toruń

Uzasadnienie wyboru oferty:
W wyniku oceny i badania ofert, na postawie kryterium wskazanego w treści specyfikacji warunków zamówienia tj. cena – 100 %, spośród ofert ważnych niepodlegających odrzuceniu ww. oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu:

Lp. Wykonawca Cena oferty brutto Liczba punktów w kryterium - Cena

1 OLKOP BIS Sp. z o. o. 455 910,00 zł 97,85 pkt
Ul. Szosa Rypińska 26
87 – 400 Golub – Dobrzyń

2 Przedsiębiorstwo AWIX-OIL 446 095,00 zł 100 pkt
Andrzej Kończalski
Ul. Na Zapleczu 10
87-100 Toruń

Zawiadomienie o wyni [...].pdf

2022-12-14 09:48 Mariusz Gumiński Zamawiający działając podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1710 z późn. zm.) przekazuje następujące informacje z otwarcia ofert.

Lp. Wykonawca Cena oferty brutto
1 OLKOP BIS Sp. z o. o. Ul. Szosa Rypińska 26 87 – 400 Golub – Dobrzyń 455 910,00 zł
2 Przedsiębiorstwo AWIX-OIL Andrzej Kończalski Ul. Na Zapleczu 10 87-100 Toruń 446 095,00 zł

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-14 09:00 Buyer message Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1710 z późn. zm.) informuje, iż na sfinansowanie zamówienia zamierz przeznaczyć kwotę 526 071 zł.

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 438