Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WIT.271.6.2022 Opracowanie Planu Rozwoju Informatyzacji Miasta Łomża do roku 2030

Katarzyna Mścichowska
Miasto Łomża
Deadlines:
Published : 02-12-2022 14:27:00
Placing offers : 19-12-2022 10:00:00
Offers opening : 19-12-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 128.05 2022-12-02 14:27:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 728.19 2022-12-02 14:27:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 80.72 2022-12-02 14:27:00 Proceeding
Zał. nr 2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 20.97 2022-12-02 14:27:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 686.09 2022-12-02 14:27:00 Proceeding
Zmiana treści SWZ-wersja edytowalna.pdf pdf 403.67 2022-12-05 15:09:09 Public message
Zmiana SWZ.pdf pdf 143.49 2022-12-05 15:09:09 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.41 2022-12-09 14:39:24 Public message
Zmiana treści SWZ 09.12 - wersja edytowalna.pdf pdf 408.88 2022-12-09 14:39:24 Public message
Zmiana treści SWZ 09.12.pdf pdf 190.16 2022-12-09 14:39:24 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ-edytowalna wersja.pdf pdf 619.76 2022-12-15 15:11:52 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ.pdf pdf 366.2 2022-12-15 15:11:52 Public message
Zmiana treści SWZ 15.12.2022 - wersja edytowalna.pdf pdf 410.29 2022-12-15 15:11:52 Public message
Zmiana treści SWZ 15.12.20222.pdf pdf 302.06 2022-12-15 15:11:52 Public message
Informacja z otwarcia ofert - wersja edytowalna.pdf pdf 413.38 2022-12-19 15:15:01 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 202.55 2022-12-19 15:15:01 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 347.59 2023-01-16 11:19:30 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-wersja edytowalna.pdf pdf 652.12 2023-01-16 11:19:31 Public message
Informacja o unieważnieniu czynności wyboru.pdf pdf 166.15 2023-02-08 11:11:37 Public message
Informacja o unieważnieniu czynności wyboru-wersja edytowalna.pdf pdf 247.47 2023-02-08 11:11:37 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .docx docx 74.03 2023-02-10 14:59:08 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf pdf 370.92 2023-02-10 14:59:08 Public message

Announcements

2023-02-10 14:59 Katarzyna Mścichowska W załączeniu Zamawiający zamieszcza Informację o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego "Opracowanie Planu Rozwoju Informatyzacji Miasta Łomża do roku 2030"

Informacja o wyborze [...].docx

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-02-08 11:11 Katarzyna Mścichowska W załączeniu Zamawiający zamieszcza informację o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Opracowanie Planu Rozwoju Informatyzacji Miasta Łomża do roku 2030” oraz powtórzeniu czynności badania i oceny ofert.

Informacja o unieważ [...].pdf

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-01-16 11:19 Katarzyna Mścichowska W załączeniu Zamawiający zamieszcza Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego "Opracowanie Planu Rozwoju Informatyzacji Miasta Łomża do roku 2030"

Informacja o wyborze [...].pdf

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-12-19 15:15 Katarzyna Mścichowska W załączeniu Zamawiający zamieszcza Informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn „Opracowanie Planu Rozwoju Informatyzacji Miasta Łomża do roku 2030” nr sprawy: WIT.271.6.2022

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-19 10:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie wnioskowanego zamówienia: 160 268,12 zł gross
2022-12-15 15:11 Katarzyna Mścichowska Zamawiający informuje, iż w załączeniu zamieszcza wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz zmiany treści SWZ z dn. 15.12.2022 r

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Zmiana treści SWZ 15 [...].pdf

Zmiana treści SWZ 15 [...].pdf

2022-12-09 14:39 Katarzyna Mścichowska Zamawiający informuje, iż w załączeniu zamieszcza zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) z dn. 09.12.2022 r. oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu z dn. 09.12.2022 r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana treści SWZ 09 [...].pdf

Zmiana treści SWZ 09 [...].pdf

2022-12-05 15:09 Katarzyna Mścichowska Zamawiający informuje, iż w załączeniu zamieszcza zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) z dn. 05.12.2022 r.

Zmiana treści SWZ-we [...].pdf

Zmiana SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1295