Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Referentki mosiężne wklęsłe o średnicy 20 mm

Deadlines:
Published : 02-12-2022 13:36:00
Placing offers : 07-12-2022 09:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

1.      Termin realizacji zamówienia 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
2.      Termin ważności oferty minimum 30 dni
3.      Wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie wykonawcy.
4.      Koszty związane z wniesieniem asortymentu o dużych gabarytach  oraz ich montażem leżą po stronie wykonawcy.
5.      Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 30 dni od dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres.
6.      Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/.
7.      W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt wykonawcy.
8.      Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy,  I gatunku, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.
9.      Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy.
10.  Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia.
11.   Towar kupowany jest dla instytucji – wymagana gwarancja min. 24 miesiące licząc od dnia zakupu z zastrzeżeniem, że jeżeli okres gwarancji udzielonej przez producenta danego produktu jest dłuższy, to obowiązuje dłuższy okres gwarancji.
12.  Towar musi posiadać termin ważności min. 24 miesiące od dnia zakupu przez Zamawiającego (dot. artykułów, które występują z okresem ważności)
13.  Kryterium oceny: najniższa cena oraz termin dostawy.
14.  Dostawca, który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty ( terminowość dostaw , zgodność faktury z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu.
15.  Dostawy odbywają się w godzinach od 8:30 – 15:30 

Wykonawca zobowiązany jest do podpisania klauzuli RODO i oświadczenia wykonawcy dot. wykluczenia.

W razie pytań proszę o kontakt:
Kamila Maćkowiak 
Tel. tel.: +48 47 841 32 55 w  godz. 8:30 do 15:30
kamila.mackowiak@ld.policja.gov.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
skan_05976120221202133029.pdf pdf 127.58 2022-12-02 13:36:00 Subject of the order
RODO.docx docx 18.59 2022-12-02 13:36:00 Criterion
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wykluczenia.docx docx 13.74 2022-12-02 13:36:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Referentki mosiężne wklęsłe o średnicy 20 mm UWAGA!!!! NUMERY REFERENTEK zostaną podane po wyborze wykonawcy. Wzór referentki zgodny z Decyzją Nr 205/2007 Komendanta Wojewódzkiego Policji z Łodzi z dnia 18 maja 2007 r. ( wzór w załączniku)

skan_059761202212021 [...].pdf

8 pc. Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu
ul. Długa 58/60
95-100, Zgierz
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3176 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 10 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - koszty transportu - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Polityka RODO - Przyjmuję do wiadomości i akceptacji zapisy klauzuli informacyjnej. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptację". Prosimy o podpisanie dokumentu i załączenie skanu do postępowania.

RODO.docx

(0)
6 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wykluczenia - Prosimy o podpisanie dokumentu i załączenie skanu do postępowania.

Oświadczenie Wykonaw [...].docx

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 173