Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Przegląd roczny zespołu prądotwórczego z pracami serwisowymi urządzenia - F.G. Wilson typ P850E

Deadlines:
Published : 02-12-2022 07:52:00
Placing offers : 07-12-2022 09:00:00
Offers opening : 07-12-2022 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 61 841 93 50

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Przegląd zespołu prądotwórczego GPSK 2022.pdf pdf 425.67 2022-12-02 07:52:00 Subject of the order
Przegląd roczny zespołu prądotwórczego z pracami serwisowymi - oferta.pdf pdf 343.12 2022-12-02 07:52:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przegląd roczny zespołu prądotwórczego z pracami serwisowymi urządzenia - F.G. Wilson typ P850E Zgodnie z dołączoną do zapytania ofertowego specyfikacją. W pozycji cena należy wskazać łączną cenę netto wykonania usługi. Dodatkowo, należy dołączyć załącznik w postaci oferty - wzór w załączeniu.

Przegląd zespołu prą [...].pdf

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7137 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

Przegląd roczny zesp [...].pdf

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 1 tydzień 2023 roku. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Wymagane uprawnienia - Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do prowadzenia obsługi, remontów, konserwacji zespołów prądotwórczych o mocy nie mniejszej niż 500kva. Wykonawca zobowiązany jest dysponować podstawową dokumentacją techniczną zespołu prądotwórczego F.G. Wilson typ P850E Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Referencje - Do oferty należy dołączyć wykaz 3 usług wykonanych w roku 2022 w zakresie przeglądu zespołów prądotwórczych o mocy nie mniejszej niż 300 kva każdy. Zamawiający uzna za dowód właściwego wykonania usługi podpisane przez użytkownika protokoły z wykonania powyższych przeglądów z zastrzeżeniem iż zostały wykonane u trzech różnych użytkowników. Wskazane referencje należy przekazać w formie załącznika jako odpowiedź na niniejsze zapytanie ofertowe. Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 106