Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ORG.271.14.2022 Z-14/22 Dowóz i odwóz dzieci do szkół z terenu gminy Babiak w okresie od 02.01.2023 r. do 23.06.2023 r.

Piotr Drapiński
Gmina Babiak
Deadlines:
Published : 01-12-2022 13:41:00
Placing offers : 09-12-2022 11:00:00
Offers opening : 09-12-2022 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 106 2022-12-01 13:41:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1313.7 2022-12-01 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do oferty osw. art. 125.doc doc 126.84 2022-12-01 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 2 formularz ofertowy.docx docx 24.42 2022-12-01 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do oferty grupa kapitalowa.doc doc 37.5 2022-12-01 13:41:00 Proceeding
załącznik nr 4 Wykaz sprzętu.doc doc 36.5 2022-12-01 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 5a_Harmonogram_Brdów.pdf pdf 1815.78 2022-12-01 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 5b_Harmonogram_Bogusławice.pdf pdf 4408.33 2022-12-01 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 5c_Harmonogram_Babiak.pdf pdf 982.69 2022-12-01 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 6 Umowa projekt.docx docx 33.43 2022-12-01 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do oferty oświadczenie_wykluczenie.docx docx 22.34 2022-12-01 13:41:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 889.79 2022-12-09 11:46:26 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_S.pdf pdf 1115.98 2022-12-20 12:31:36 Public message

Announcements

2022-12-20 12:31 Piotr Drapiński Zamawiający przesyła w załączeniu informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-12-09 11:46 Piotr Drapiński Zamawiający przesyła w załączeniu informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-09 11:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 330 561,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 140