Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WO.271.47.2022.ZP „OPRÓŻNIANIE KOSZY ULICZNYCH I POJEMNIKÓW NA PSIE ODCHODY, UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI ULIC I PLACÓW ( ZAMIATANIE MECHANICZNE), SPRZĄTANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, ODBIÓR ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH”

Aldona Żołędziowska
Urząd Miejski w Krobi
Deadlines:
Published : 01-12-2022 13:24:00
Placing offers : 09-12-2022 08:30:00
Offers opening : 09-12-2022 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie.pdf pdf 159.87 2022-12-01 13:24:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Załaczniki od 1 do 9.zip zip 499.55 2022-12-01 13:24:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 577.97 2022-12-01 13:24:00 Proceeding
INFOR. Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 266.02 2022-12-09 12:09:21 Public message
dot. wyboru wyk. - PLATFORMA.pdf pdf 268.34 2022-12-23 09:43:09 Public message
dot.wyboru wyk. - PLATFORMA.pdf pdf 257.57 2023-01-04 09:08:24 Public message

Announcements

2023-01-04 09:08 Aldona Żołędziowska INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.wyboru wyk. - PL [...].pdf

2022-12-23 09:43 Aldona Żołędziowska INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. wyboru wyk. - P [...].pdf

2022-12-09 12:09 Aldona Żołędziowska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFOR. Z OTWARCIA OF [...].pdf

2022-12-09 08:49 Aldona Żołędziowska Zamawiający – Gmina Krobia, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) udostępnia informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia w wysokości 263 925,00 z podziałem na części:

CZĘŚĆ NR 1:
„OPRÓŻNIANIE KOSZY I POJEMNIKÓW NA PSIE ODCHODY NALEŻĄCYCH DO ZASOBU GMINY KROBIA”: 90 000,00 zł gross

CZĘŚĆ NR 2:
„UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI ULIC I PLACÓW (ZAMIATANIE MECHANICZNE )”: 113 925,00 zł brutto

CZĘŚĆ NR 3:
„SPRZĄTANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE GMINY KROBIA ( W MAJU I WRZEŚNIU)” : 10 000,00 zł brutto

CZĘŚĆ NR 4:
„ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH), BIODEGRADOWALNYCH ORAZ SELEKTYWNIE ZEBRANYCH Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZASOBU GMINY KROBIA”: 50 000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 546