Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TWI.3201.13.2022 Rozbudowa oraz przebudowa ujęcia wody w Tomaszowie Mazowieckim w ramach projektu "Modernizacja ujęcia wody Białobrzegi w Tomaszowie Mazowieckim"

Deadlines:
Published : 02-12-2022 14:41:00
Placing offers : 28-12-2022 10:00:00
Offers opening : 28-12-2022 10:05:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu, specyfikację warunków zamówienia oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 7 - projekt budowlany.rar rar 20386.46 2022-12-02 14:41:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.PDF PDF 1334.7 2022-12-02 14:41:00 Proceeding
SWZ.PDF PDF 10434.52 2022-12-02 14:41:00 Proceeding
załącznik nr 1 - formularz oferty.docx docx 29 2022-12-02 14:41:00 Proceeding
załącznik nr 2 - oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia.doc doc 48.5 2022-12-02 14:41:00 Proceeding
załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.doc doc 41.5 2022-12-02 14:41:00 Proceeding
załącznik nr 4 - wykaz robót budowlanych.docx docx 21.46 2022-12-02 14:41:00 Proceeding
załącznik nr 5 - wykaz osób.docx docx 23.84 2022-12-02 14:41:00 Proceeding
załącznik nr 6 - projekt umowy.pdf pdf 1504.75 2022-12-02 14:41:00 Proceeding
załącznik nr 9 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf pdf 7731.18 2022-12-02 14:41:00 Proceeding
załącznik nr 8 - przedmiar robót.pdf pdf 698.52 2022-12-02 14:41:00 Proceeding
załącznik nr 10 - pozwolenie na budowe.pdf pdf 295.49 2022-12-02 14:41:00 Proceeding
załącznik nr 11 - pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych.pdf pdf 658.57 2022-12-02 14:41:00 Proceeding
załącznik nr 1 - formularz oferty.docx docx 29 2022-12-02 14:41:00 Criterion
INFORMACJA-ZAWIADOMIENIE.PDF PDF 436.67 2022-12-14 11:25:56 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.PDF PDF 983.7 2022-12-14 11:26:52 Public message
Zawiadomienie o poprawieniu omyłki pisarskiej.pdf pdf 198.48 2022-12-16 08:46:53 Public message
Wyjaśnienie nr 1.pdf pdf 193.54 2022-12-16 12:47:08 Public message
Wyjaśnienie nr 2.pdf pdf 193.23 2022-12-16 12:47:55 Public message
Wyjaśnienie nr 3.pdf pdf 199.55 2022-12-27 12:28:26 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 192.63 2022-12-28 11:31:30 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.PDF PDF 448.66 2023-01-03 09:20:31 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na zamówienie.pdf pdf 186.41 2022-12-28 10:00:00 Public message

Announcements

2023-01-03 09:20 Agnieszka Iwanicka Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważ [...].PDF

2022-12-28 11:31 Agnieszka Iwanicka Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-28 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego kwotę 1.951.616,25 zł brutto.

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-12-27 12:28 Agnieszka Iwanicka WYJAŚNIENIE Nr 3
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wyjaśnienie nr 3.pdf

2022-12-16 12:47 Agnieszka Iwanicka WYJAŚNIENIE Nr 2
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wyjaśnienie nr 2.pdf

2022-12-16 12:47 Agnieszka Iwanicka WYJAŚNIENIE Nr 1
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wyjaśnienie nr 1.pdf

2022-12-16 08:46 Agnieszka Iwanicka Zawiadomienie o poprawieniu omyłki pisarskiej

Zawiadomienie o popr [...].pdf

2022-12-14 11:26 Agnieszka Iwanicka OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o zmianie [...].PDF

2022-12-14 11:25 Agnieszka Iwanicka INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

INFORMACJA-ZAWIADOMI [...].PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy 100% W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, tj. formularz oferty - załącznik nr 1 do SWZ Attachment required

załącznik nr 1 - for [...].docx

(0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)

The number of page views: 1171