Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: CI.ZP.261.15.2022 Dostawa łącz do Sieci Akademickiej

Michał Hermanowski
Politechnika Warszawska Department: Centrum Informatyzacji
Deadlines:
Published : 30-11-2022 15:04:00
Placing offers : 26-01-2023 12:00:00
Offers opening : 26-01-2023 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 106.24 2022-11-30 15:04:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1121.66 2022-11-30 15:04:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 33.88 2022-11-30 15:04:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.docx docx 25.82 2022-11-30 15:04:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 PZP.docx docx 25.03 2022-11-30 15:04:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 22.21 2022-11-30 15:04:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy.pdf pdf 890.07 2022-11-30 15:04:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf pdf 297.33 2022-11-30 15:04:00 Proceeding
Wyjaśnienia i modyfikacja SWZ.pdf pdf 359.56 2022-12-06 15:08:58 Public message
Załącznik nr 5 do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy PO ZMIANIE 6 12 22.pdf pdf 840.9 2022-12-06 15:10:28 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 33.76 2022-12-06 15:11:06 Public message
Modyfikacja SWZ 15 12 2022.pdf pdf 130.6 2022-12-15 12:57:49 Public message
Ogłoszenie o zamianie ogłosenia 15 12 2022.pdf pdf 33.69 2022-12-15 12:58:33 Public message
Jednolity Opis Przedmiotu Zamówienia_Załącznik nr 6 do SWZ_5.01.2023.pdf pdf 80.72 2023-01-05 13:48:06 Public message
Odpowiedź i modyfikacja SWZ_05.01.2023.pdf pdf 1444 2023-01-05 13:48:06 Public message
Załącznik nr 5 do SWZ - Jednolity tekst_Projektowane Postanowienia Umowy po zmianie_5.01.2023.pdf pdf 317.68 2023-01-05 13:48:06 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_05.01.2023.pdf pdf 40.33 2023-01-05 13:49:00 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 410.67 2023-01-26 13:21:02 Public message
Informacja o wyborze najkorzytsniejszej oferty.pdf pdf 621.13 2023-02-08 13:27:04 Public message

Announcements

2023-02-08 13:27 Michał Hermanowski Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-01-26 13:21 Michał Hermanowski Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-01-26 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 156 456,00 zł brutto.
2023-01-05 13:49 Joanna Kaczanowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówienie z dnia 05.01.2023r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-01-05 13:48 Joanna Kaczanowska Odpowiedź na zapytanie i modyfikacja SWZ z dnia 05.01.2023 r.

Jednolity Opis Przed [...].pdf

Odpowiedź i modyfika [...].pdf

Załącznik nr 5 do SW [...].pdf

2022-12-15 12:58 Michał Hermanowski Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 15 12 2022

Ogłoszenie o zamiani [...].pdf

2022-12-15 12:57 Michał Hermanowski Modyfikacja SWZ 15 12 2022

Modyfikacja SWZ 15 1 [...].pdf

2022-12-06 15:11 Michał Hermanowski Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-12-06 15:10 Michał Hermanowski Załącznik nr 5 do SWZ - PO ZMIANIE 6 12 2022

Załącznik nr 5 do SW [...].pdf

2022-12-06 15:08 Michał Hermanowski Wyjaśnienia i modyfikacja SWZ

Wyjaśnienia i modyfi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1324