Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZP.26.198.2022 Wykonanie prac analitycznych oznaczenia wieku bezwzględnego osadów metodą Optycznie Symulowanej Luminescencji (OSL) dla maksymalnie 90 próbek skał.

Deadlines:
Published : 30-11-2022 15:04:00
Placing offers : 13-12-2022 12:00:00
Offers opening : 13-12-2022 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
EZP.26.198.2022 Analiza OSL_SWZ.pdf pdf 528.25 2022-11-30 15:04:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 96.22 2022-11-30 15:04:00 Proceeding
Wersja edytowalna załączników.doc doc 158 2022-11-30 15:04:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 36.57 2022-12-07 13:42:58 Public message
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 219.76 2022-12-07 13:42:58 Public message
Zawiadomienie o wyborze.pdf pdf 230.56 2023-01-05 13:21:23 Public message

Announcements

2023-01-05 13:21 Łukasz Grabowski Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-12-13 13:32 Łukasz Grabowski INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęła następująca oferta:
1. LumiDatis Sp. z o.o., Ul. Jurija Gagarina 5/102, 87-100 Toruń, cena oferty gross w ramach zamówienia wynosi: 189 000,32 zł.
2022-12-13 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 188 190,00 brutto.
2022-12-07 13:42 Łukasz Grabowski W załączeniu zmiana treści SWZ

Ogłoszenie.pdf

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 322