Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00468074/01 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem dotyczącym przystosowania łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnością wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sztumie

Deadlines:
Published : 30-11-2022 14:05:00
Placing offers : 08-12-2022 10:00:00
Offers opening : 08-12-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
0. SWZ.pdf pdf 396.36 2022-11-30 14:05:00 Proceeding
1. Zalacznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy.docx docx 42.02 2022-11-30 14:05:00 Proceeding
2. Zalacznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie spełniania warunków i podstaw wykluczenia.docx docx 36.79 2022-11-30 14:05:00 Proceeding
2A. Zalacznik nr 2A do SWZ - Oświadczenie wspólnie ubiegających się.docx docx 31.23 2022-11-30 14:05:00 Proceeding
3. Zalacznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 32.72 2022-11-30 14:05:00 Proceeding
4. Zalacznik nr 4 Wykaz osób.docx docx 31.45 2022-11-30 14:05:00 Proceeding
5. Zalacznik nr 5 do SWZ - Zobowiązanie do oddania zasobów.docx docx 32.56 2022-11-30 14:05:00 Proceeding
6. Załącznik nr 6 do SWZ projekt umowy.pdf pdf 175.14 2022-11-30 14:05:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 154.37 2022-11-30 14:05:00 Proceeding
informacja o kwocie.pdf pdf 122.8 2022-12-08 10:01:12 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 151.73 2022-12-08 12:43:07 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Platforma.pdf pdf 141.72 2022-12-13 12:36:26 Public message

Announcements

2022-12-13 12:36 Dominika Antoniak Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-12-08 12:43 Dominika Antoniak Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-08 10:01 Dominika Antoniak Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

informacja o kwocie. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 334