Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PCZ/ZP/3330/10/2022 Dostawy produktów spożywczych dla "Poddębickiego Centrum Zdrowia" Sp. z o.o. w Poddębicach

Deadlines:
Published : 29-11-2022 14:54:00
Placing offers : 07-12-2022 09:00:00
Offers opening : 07-12-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 241.96 2022-11-29 14:54:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.doc doc 202 2022-11-29 14:54:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 210.7 2022-11-29 14:54:00 Proceeding
Zalacznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 48.5 2022-11-29 14:54:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy.xls xls 64.5 2022-11-29 14:54:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.....doc doc 29.5 2022-11-29 14:54:00 Proceeding
Załącznik nr 3a do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 16.81 2022-11-29 14:54:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o dysponowaniu środkiem transportu do przewozu produktów spożywczych.doc doc 14 2022-11-29 14:54:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 155.47 2022-11-29 14:54:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności złożonego oświdczenia o braku podstaw wykluczenia.doc doc 14 2022-11-29 14:54:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 228.08 2022-12-08 13:06:47 Public message
Zawiadomienie o wyborze... - Wszyscy zainteresowani.pdf pdf 230.16 2022-12-28 11:35:38 Public message
Informacja o kwocie.pdf pdf 221.14 2022-12-07 09:00:00 Public message

Announcements

2022-12-28 11:35 Zamówienia Publiczne Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania w pakiecie nr 5, 6, 7 (PCZ/ZP/529/2022) dotyczące postępowania pn. "Dostawy produktów spożywczych dla "Poddębickiego Centrum Zdrowia" Sp. z o.o." (numer postępowania PCZ/ZP/3330/10/2022).

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-12-08 13:06 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-07 09:00 Buyer message Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego.

Informacja o kwocie. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 423