Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RGK.271.13.2022 Dostawa pojazdu przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Sieniawie.

Deadlines:
Published : 29-11-2022 09:22:00
Placing offers : 11-01-2023 10:48:12
Offers opening : 07-12-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE.pdf pdf 136.61 2022-11-29 09:22:00 Proceeding
SWZ ŚDS Sieniawa.pdf pdf 786.04 2022-11-29 09:22:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx docx 21.92 2022-11-29 09:22:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - oświadczenie z art. 125.docx docx 25.59 2022-11-29 09:22:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 594.69 2022-11-29 09:22:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - projektowane postanowienia umowne.pdf pdf 518.28 2022-11-29 09:22:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi dotyczące zamówienia.pdf pdf 502.34 2022-12-01 13:59:08 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 440.88 2022-12-07 09:35:49 Public message
Unieważnienie postępowania.pdf pdf 439.17 2022-12-14 14:21:34 Public message
Unieważnienie postępowania.pdf pdf 439.17 2023-01-11 10:47:46 Public message

Announcements

2023-01-11 10:48 Renata Jarosz Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Unieważnienie postęp [...].pdf

2022-12-14 14:21 Renata Jarosz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Unieważnienie postęp [...].pdf

2022-12-07 09:35 Renata Jarosz Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-01 13:59 Renata Jarosz Pytania i odpowiedzi dotyczące przedmiotu zamówienia

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 283