Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa materiałów do analiz fizykochemicznych i mikrobiologicznych do Laboratorium PWiK Sp. z o. o.

Deadlines:
Published : 28-11-2022 14:19:00
Placing offers : 13-12-2022 23:59:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 95 728 59 66 wew. 41.  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2023 - formularz ofertowy materiały do analiz.doc doc 246 2022-11-28 14:19:00 Proceeding
Klauzula informacyjna RODO.pdf pdf 296.92 2022-11-28 14:19:00 Proceeding
oświadczenie.pdf pdf 510.09 2022-11-28 14:19:00 Proceeding
wzór umowy.pdf pdf 332.46 2022-11-28 14:19:00 Proceeding
Podstawy wykluczenia.pdf pdf 51.97 2022-11-28 14:19:00 Proceeding
Regulamin dla oferentów.pdf pdf 192.96 2022-11-28 14:19:00 Proceeding
opis przedmiotu zamówienia cz. 1 - wskaźniki na 2023.pdf pdf 693.01 2022-11-28 14:19:00 Subject of the order
opis przedmiotu zamówienia cz. 2 - szkło na 2023.pdf pdf 709.89 2022-11-28 14:19:00 Subject of the order
opis przedmiotu zamówienia cz. 3 - materiały filtracyjne.pdf pdf 686.66 2022-11-28 14:19:00 Subject of the order
opis przedmiotu zamówienia cz. 4 - szczepy na 2023.pdf pdf 680.03 2022-11-28 14:19:00 Subject of the order

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa wskaźników kontroli sterylizacji, środków czystości powierzchni i dezynfekcji. Dostawa wskaźników kontroli sterylizacji, środków czystości powierzchni i dezynfekcji wg. zał.OPZcz1

opis przedmiotu zamó [...].pdf

1 set Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. MAGAZYN
ul. Śląska 95
66-405, Gorzów Wlkp.
(0)
2 Dostawa szkła laboratoryjnego, wyrobów z PCV, metalu i pozostałe materiały do analiz Dostawa szkła laboratoryjnego, wyrobów z PCV, metalu i pozostałe materiały do analiz wg. zał.OPZcz2

opis przedmiotu zamó [...].pdf

1 set Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. MAGAZYN
ul. Śląska 95
66-405, Gorzów Wlkp.
(0)
3 Dostawa materiałów filtracyjnych Dostawa materiałów filtracyjnych wg. zał.OPZcz3

opis przedmiotu zamó [...].pdf

1 set Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. MAGAZYN
ul. Śląska 95
66-405, Gorzów Wlkp.
(0)
4 Dostawa szczepów wzorcowych. Dostawa szczepów wzorcowych wg. zał.OPZcz4

opis przedmiotu zamó [...].pdf

1 set Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. MAGAZYN
ul. Śląska 95
66-405, Gorzów Wlkp.
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2930 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Do 21 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - Na potrzeby przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie §9a ust. 1 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” w związku z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. poz. 835). Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. Proszę potwierdzić wpisując "TAK" lub "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 449