Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZP.26.197.2022 Wykonanie projektu robót geologicznych, otworów wiertniczych, badań laboratoryjnych oraz dokumentacji geologicznej innej niż dokumentacja geologiczna złoża kopaliny, dotyczącej prac kartografii geologicznej w celu poszukiwania kruszywa naturalnego piaskowo-żwirowego.

Deadlines:
Published : 28-11-2022 12:59:00
Placing offers : 14-12-2022 10:00:00
Offers opening : 14-12-2022 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS229-658987-pl-ts.pdf pdf 164.41 2022-11-28 12:59:00 Proceeding
EZP_26_197_2022 - SWZ na wykonanie Prognoz.pdf pdf 743.33 2022-11-28 12:59:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.docx docx 42.02 2022-11-28 12:59:00 Proceeding
Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ.pdf pdf 213.68 2022-11-29 14:29:20 Public message
Zał. 1b_mapa lokalizacji _ Rejon 9B.tif tif 89413.83 2022-11-29 14:29:20 Public message
Zał. 2_Rejon 9.pdf pdf 29.87 2022-11-29 14:29:20 Public message
zał. 3_Karty obszarow_Rejon_9.7z 7z 30636.45 2022-11-29 14:29:20 Public message
Analiza Rejon 9.pdf pdf 2513.24 2022-11-29 14:29:20 Public message
Zał. 1a_mapa lokalizacji_Rejon 9A.tif tif 96278.44 2022-11-29 14:29:20 Public message
Zał 1.tif tif 109546.01 2022-11-29 14:29:20 Public message
Zał. 3 Rejon 13.7z 7z 15635.09 2022-11-29 14:29:20 Public message
Zał.2.pdf pdf 26.33 2022-11-29 14:29:20 Public message
Analiza Rejon 13.pdf pdf 2034.63 2022-11-29 14:29:20 Public message
zał_2_rejon 14.pdf pdf 587.64 2022-11-29 14:29:20 Public message
zał_3A_obszar bialski.7z 7z 28090.3 2022-11-29 14:29:20 Public message
zał_3B_obszar starachowicko-opolski.7z 7z 4793.54 2022-11-29 14:29:20 Public message
Rejon 14_KN_prognozy.pdf pdf 3209.64 2022-11-29 14:29:20 Public message
zał_1A_obszar bialski.pdf pdf 4378.57 2022-11-29 14:29:20 Public message
zał_1B_obszar starachowicko_opolski.pdf pdf 5693.52 2022-11-29 14:29:20 Public message
5. Woskrzenice (0569_003).pdf pdf 12280.43 2022-12-01 09:02:16 Public message
6. Kłoda (0569_006).pdf pdf 12734.09 2022-12-01 09:02:16 Public message
7. Łomazy (0605_004).pdf pdf 11879.68 2022-12-01 09:02:16 Public message
8. Kolembrody (0605_005).pdf pdf 12012.78 2022-12-01 09:02:16 Public message
9. Wyczółki (0606_001).pdf pdf 12074.62 2022-12-01 09:02:16 Public message
0. str_tyt_zał_3A.pdf pdf 101.66 2022-12-01 09:02:16 Public message
1. Komarno (0568_001).pdf pdf 11964.71 2022-12-01 09:02:16 Public message
2. Witulin (0568_003).pdf pdf 12278.93 2022-12-01 09:02:16 Public message
3. Biała Podlaska (0568_008).pdf pdf 12249.7 2022-12-01 09:02:16 Public message
4. Czosnówka (0568_011).pdf pdf 25992.16 2022-12-01 09:02:16 Public message
12. Wisznice (0642_002).pdf pdf 11765.35 2022-12-01 09:02:16 Public message
13. Ratajewicze (0643_003).pdf pdf 11379.28 2022-12-01 09:02:16 Public message
14. Motwica (0643_004).pdf pdf 12012.19 2022-12-01 09:02:16 Public message
10. Dąbrowica Mała (0606_004).pdf pdf 13828.09 2022-12-01 09:02:16 Public message
11. Polubicze Dworskie (0642_001).pdf pdf 8609.51 2022-12-01 09:02:16 Public message
1. Zemborzyn Kościelny (0782_008).pdf pdf 3197.13 2022-12-01 09:04:15 Public message
2. Wólka Komaszycka (0784_007).pdf pdf 5464.34 2022-12-01 09:04:15 Public message
3. Duranów (0819_002).pdf pdf 11248.76 2022-12-01 09:04:15 Public message
0_str_tyt_zał_3B.pdf pdf 102.1 2022-12-01 09:04:15 Public message
2022-OJS236-680387-pl-ts.pdf pdf 95.96 2022-12-07 09:52:52 Public message
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SWZ.pdf pdf 241.49 2022-12-07 09:52:52 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 217.07 2022-12-14 14:23:28 Public message

Announcements

2022-12-14 14:23 Piotr Zych Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-14 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę gross w wysokości 646.600,00 zł w tym:
1. na część 1 - 231.000,00 zł;
2. na część 2 - 174.800,00 zł;
3. na część 3 - 240.000,00 zł;
2022-12-07 09:52 Piotr Zych Zamawiający publikuje Wyjaśnienia i Modyfikacje SWZ

2022-OJS236-680387-p [...].pdf

Wyjaśnienie i modyfi [...].pdf

2022-12-01 09:04 Piotr Zych W związku ze zgłoszonymi trudnościami w otwarciu archiwum Załącznik 3a - obszar bialski i 3b - obszar starachowicko-opolski Rejon 14, Zamawiający publikuje pliki w formie niespakowanej.
Załącznik 3b - obszar obszar starachowicko-opolski.

1. Zemborzyn Kościel [...].pdf

2. Wólka Komaszycka [...].pdf

3. Duranów (0819_002 [...].pdf

0_str_tyt_zał_3B.pdf

2022-12-01 09:02 Piotr Zych W związku ze zgłoszonymi trudnościami w otwarciu archiwum Załącznik 3a - obszar bialski i 3b - obszar starachowicko-opolski Rejon 14, Zamawiający publikuje pliki w formie niespakowanej.
Załącznik 3a - obszar bialski.

5. Woskrzenice (0569 [...].pdf

6. Kłoda (0569_006). [...].pdf

7. Łomazy (0605_004) [...].pdf

8. Kolembrody (0605_ [...].pdf

9. Wyczółki (0606_00 [...].pdf

0. str_tyt_zał_3A.pd [...].pdf

1. Komarno (0568_001 [...].pdf

2. Witulin (0568_003 [...].pdf

3. Biała Podlaska (0 [...].pdf

4. Czosnówka (0568_0 [...].pdf

12. Wisznice (0642_0 [...].pdf

13. Ratajewicze (064 [...].pdf

14. Motwica (0643_00 [...].pdf

10. Dąbrowica Mała ( [...].pdf

11. Polubicze Dworsk [...].pdf

2022-11-29 14:29 Piotr Zych Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści SWZ.

Wyjaśnienie i zmiana [...].pdf

Zał. 1b_mapa lokaliz [...].tif

Zał. 2_Rejon 9.pdf

zał. 3_Karty obszaro [...].7z

Analiza Rejon 9.pdf

Zał. 1a_mapa lokaliz [...].tif

Zał 1.tif

Zał. 3 Rejon 13.7z

Zał.2.pdf

Analiza Rejon 13.pdf

zał_2_rejon 14.pdf

zał_3A_obszar bialsk [...].7z

zał_3B_obszar starac [...].7z

Rejon 14_KN_prognozy [...].pdf

zał_1A_obszar bialsk [...].pdf

zał_1B_obszar starac [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1067