Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00461944/01 „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 659/2, 655, 668, 669, 420” – ETAP I i II. Dokończenie Etapu I i wykonanie stanu surowego zamkniętego dla Etapu II (RO-ZP.271.11.2022)

Iwona Radawiec
Gmina Dźwierzuty
Deadlines:
Published : 28-11-2022 12:30:00
Placing offers : 16-12-2022 10:00:00
Offers opening : 16-12-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 153.1 2022-11-28 12:30:00 Proceeding
Specyfikacja warunków zamówienia.pdf pdf 1371.57 2022-11-28 12:30:00 Proceeding
Zał. nr 1.1 do SWZ projekt_bud_arch_konstr_pr_sanit_stwiorb_przedm.zip zip 118496.38 2022-11-28 12:30:00 Proceeding
Zał. nr 1.2 do SWZ projekt_elektryczny stwiorb przedmiar.zip zip 11639.92 2022-11-28 12:30:00 Proceeding
Zał_nr_1.3_do_SWZ_decyzja_pozwolenia_na_budowę.pdf pdf 1310.56 2022-11-28 12:30:00 Proceeding
Załączniki nr 2-5 i 7-8 do SWZ wersja edytowalna.zip zip 241.43 2022-11-28 12:30:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 41.76 2022-12-01 12:22:10 Public message
Wyjaśnienia_nr_1_zmiana_nr_1_treści_SWZ_inf_o_zmianie _nr_1_Ogłoszenia-sig.pdf pdf 919.38 2022-12-01 12:22:10 Public message
Zmieniony_Zał_nr_8_do_SWZ_wykaz_robót.doc doc 141 2022-12-01 12:22:10 Public message
Wyjaśnienia_nr_2_treści_SWZ.pdf pdf 580.74 2022-12-06 13:44:19 Public message
Informacje z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 640.63 2022-12-16 11:17:40 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.docx-sig.pdf pdf 875.23 2023-01-05 13:25:06 Public message

Announcements

2023-01-05 13:25 Iwona Radawiec W załączonym pliku Zamawiający udostępnia zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-12-16 11:17 Iwona Radawiec W załączonym pliku Zamawiający udostępnia informację z otwarcia ofert

Informacje z otwarci [...].pdf

2022-12-16 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 5 500 000,00 PLN
2022-12-06 13:44 Iwona Radawiec W załączonym pliku Zamawiający udostępnia wyjaśnienia nr 2 specyfikacji warunków zamówienia.

Wyjaśnienia_nr_2_tre [...].pdf

2022-12-01 12:22 Iwona Radawiec W załączonych plikach Zamawiający udostępnia: Wyjaśnienia nr 1, zmianę nr 1 treści SWZ oraz informację o zmianie nr 1 Ogłoszenia o zamówieniu wraz wersją edytowalną zmienionego załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych. Ponadto zamawiający udostępnia ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w zakresie wynikającym z przedmiotowej zmiany SWZ.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienia_nr_1_zmi [...].pdf

Zmieniony_Zał_nr_8_d [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 964