Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00460439/01 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice (RZ.271.88.2022)

Wydział Zamówień Publicznych
Miasto Jelenia Góra Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 25-11-2022 15:09:00
Placing offers : 22-12-2022 10:00:00
Offers opening : 22-12-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu_2022.11.25.pdf pdf 148.78 2022-11-25 15:09:00 Proceeding
Tom I SWZ_Instrukcja dla Wykonawców.doc doc 605 2022-11-25 15:09:00 Proceeding
TOM I SWZ_Instrukcja dla Wykonawców.pdf pdf 1046.78 2022-11-25 15:09:00 Proceeding
TOM II SWZ_Projekt Umowy.pdf pdf 534.98 2022-11-25 15:09:00 Proceeding
TOM III SWZ_Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 863.3 2022-11-25 15:09:00 Proceeding
Załączniki do Tomu III SWZ.zip zip 217194.29 2022-11-25 15:09:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ_2022.12.01.pdf pdf 327.25 2022-12-01 13:38:08 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 05.12.2022r..pdf pdf 36.62 2022-12-05 12:46:17 Public message
PW- architektoniczny_cz_4-skan.zip zip 6780.8 2022-12-05 12:46:17 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ_2022.12.05.pdf pdf 60.09 2022-12-05 12:46:17 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ_2022.12.06.pdf pdf 36.55 2022-12-06 12:07:17 Public message
Ogłoszenie o zmianie głoszenia_2022.12.14.pdf pdf 38.12 2022-12-14 15:25:25 Public message
Zmiana treści SWZ_2022.12.14.pdf pdf 55.08 2022-12-14 15:25:25 Public message
Sprzymierzonych_RP-01.pdf pdf 243.36 2022-12-15 14:13:20 Public message
Sprzymierzonych_RP-02.pdf pdf 135.34 2022-12-15 14:13:20 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ_2022.12.15.pdf pdf 256.02 2022-12-15 14:13:20 Public message
Informacja o złożonych ofertach_2022.12.22.pdf pdf 87.36 2022-12-22 14:09:58 Public message
Inf. o uniewaznieniu__Wykonawcy_Platforma.pdf pdf 75.37 2023-01-19 14:59:24 Public message
Część I Wybór oferty najkorzystniejszej_Platforma.pdf pdf 55.06 2023-01-20 13:02:30 Public message

Announcements

2023-01-20 13:02 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo, Zamawiający informuje, że na stronie prowadzonego postepowania została zamieszczona "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty" z dnia 20.01.2023 r.

Część I Wybór oferty [...].pdf

2023-01-19 14:59 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo, informuję, że na stronie prowadzonego postępowania została zamieszczona "Informacja o uniewaznieniu postępowania" z dnia 19.01.2023 r.

Inf. o uniewaznieniu [...].pdf

2022-12-22 14:09 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo, informuję, że na stronie prowadzonego postępowania została zamieszczona "Informacja o złożonych ofertach" z dnia 22.12.2022r.

Informacja o złożony [...].pdf

2022-12-22 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości: 10 900 000,00PLN w tym:
na część 1 zamówienia - 3 900 000,00 PLN
na część 2 zamówienia - 4 400 000,00 PLN
na część 3 zamówienia - 1 400 000,00 PLN
na część 4 zamówienia - 1 200 000,00 PLN
2022-12-15 14:13 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo, informuję, że na stronie prowadzonego postępowania została zamieszczona "Wyjaśnienia treści SWZ" wraz z załącznikami z dnia 15.12.2022 r.

Sprzymierzonych_RP-0 [...].pdf

Sprzymierzonych_RP-0 [...].pdf

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2022-12-14 15:25 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo, informuję, że na stronie prowadzonego postępowania została zamieszczona "Zmiana treści SWZ" z dnia 14.12.2022 r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana treści SWZ_20 [...].pdf

2022-12-06 12:07 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo,
informuję, że na stronie prowadzonego postępowania zostały zamieszczone "Wyjaśnienia treści SWZ" z dnia 06.12.2022 r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2022-12-05 12:46 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo,
informuję, że na stronie prowadzonego postępowania zostały zamieszczone "Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ" z dnia 05.12.2022 r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

PW- architektoniczny [...].zip

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

2022-12-01 13:38 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo,
informuję, że na stronie prowadzonego postępowania zostały zamieszczone "Wyjaśnienia treści SWZ" z dnia 01.12.2022 r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2022