Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SA.270.1.13.2022 „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gołdap w roku 2023"

Mariusz Wasilewski
Nadleśnictwo Gołdap
Deadlines:
Published : 25-11-2022 12:45:00
Placing offers : 07-12-2022 09:00:00
Offers opening : 07-12-2022 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie o zamówieniu opublikowane.pdf pdf 247.33 2022-11-25 12:45:00 Proceeding
SA.270.1.13.2022 Usługi Leśne Postepowanie II.zip zip 3675.07 2022-11-25 12:45:00 Proceeding
Formularz ofertowy.zip zip 111.2 2022-11-25 12:45:00 Proceeding
Pakiet I.zip zip 106.26 2022-11-25 12:45:00 Proceeding
Pakiet II.zip zip 101.15 2022-11-25 12:45:00 Proceeding
Pakiet III.zip zip 109.17 2022-11-25 12:45:00 Proceeding
Pakiet IV.zip zip 1799.46 2022-11-25 12:45:00 Proceeding
Pakiet V.zip zip 103.53 2022-11-25 12:45:00 Proceeding
Pakiet VI.zip zip 26.48 2022-11-25 12:45:00 Proceeding
Pakiet VII.zip zip 17.91 2022-11-25 12:45:00 Proceeding
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 373.63 2022-12-07 15:28:54 Public message

Announcements

2022-12-07 15:28 Mariusz Wasilewski Zamawiający zamieszcza zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-12-07 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 7 611 572,49 zł gross W tym: Pakiet I - 1 110 287,97 zł gross Pakiet II - 672 684,72 zł gross Pakiet III - 1 436 862,80 zł gross Pakiet IV - 2 566 498,77 zł gross Pakiet V - 1 538 602,37 zł gross Pakiet VI - 214 235,81 zł gross Pakiet VII - 72 400,05 zł gross

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 385